3 października 2010

Zawsze być po dobrej stronie

W Warszawie w dniach 9-11 września br. odbył się VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej.
Tematem przewodnim obrad było hasło: „Medycyna rodzinna – pasja i powołanie”.

W spotkaniu wzięło udział ok. 1,5 tys. lekarzy rodzinnych. Odbyło się 25 sesji plenarnych, 4 plakatowe i 10 satelitarnych.
– Uznaliśmy, że problem wyartykułowany w głównym haśle naszego spotkania jest szczególnie ważny w dzisiejszych czasach – powiedział prof. dr hab. n. med. Kazimierz Wardyn, kierownik Oddziału Klinicznego Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych WUM, przewodniczący Komitetu Naukowego Zjazdu (na zdjęciu). – To są słowa niezwykle ważne w dzisiejszej rzeczywistości, zarówno w ochronie zdrowia, ale również dla całego społeczeństwa. W służbie zdrowia zaczyna dominować medycyna proceduralna, zdehumanizowana, wymuszająca postępowanie niezgodne z zasadami lekarskimi. Ciężko chorym pacjentom coraz trudniej dostać się do szpitali, które bronią się przed nimi, bo ich leczenie więcej kosztuje, brutalnie mówiąc – nie opłaca się. Dlatego chcieliśmy przypomnieć, komu naprawdę powinni służyć lekarze, utrwalić w naszej świadomości, że nadal jesteśmy zobligowani wypełniać te przykazania medyczne, które wpajali nam nasi mistrzowie. Przysięga Hipokratesa nadal obowiązuje. Dobro chorego musi być najwyższą powinnością lekarza. Wiemy o wielu patologicznych przypadkach, gdy te zasady są łamane. Często nie ze złej woli, ale na skutek złych mechanizmów, którym dobry lekarz nie powinien ulegać. Dzisiejsze czasy wymagają szczególnego działania. Lekarze potrzebują przykładów – nauczycieli i mistrzów. Dlatego jestem ogromnie dumny, że na naszym zjeździe gościł prof. dr Marek Krawczyk, rektor WUM, który dla wielu jest guru w polskiej medycynie. Nie żyjemy tylko problemami zawodowymi, dlatego wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu Jacka Cygana i krakowskich klezmerów, na którym śpiewał: „Zawsze trzeba stać po dobrej stronie”. W naszym przypadku dobrą stroną jest los chorego.
Na końcowej sesji zjazdu zaproponowałem, aby koledzy w sytuacjach, gdy będą mieli trudne przypadki diagnostyczne, zgłaszali się do mojej kliniki na konsultacje. Myślę, że w ten sposób można będzie uniknąć odsyłania pacjentów od szpitala do szpitala. Propozycja została przyjęta aplauzem, a poszczególni uczestnicy dziękowali mi osobiście. Już mamy pierwsze zgłoszenia z Polski.
Następny zjazd organizuje również ośrodek warszawski pod kierownictwem prof. Wardyna w Rawie Mazowieckiej, w czerwcu 2011 r.

Prof. Kazimierz Wardyn jest prorektorem WUM, wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, członkiem Rady Naukowej przy ministrze zdrowia. Od wielu lat działa społecznie organizując studenckie obozy naukowe na Kociewiu. W tym roku z jego inicjatywy w Łapiszewie na Kociewiu 44 dzieci z terenów powodziowych spędziło 2 tygodnie wakacji.

mkr

X Kongres Medycyny Rodzinnej, czyli podsumowanie 15 lat dzialalności

Od 10 do 13 czerwca br. w Łodzi odbywał się X Kongres Medycyny Rodzinnej. Kongres miał charakter jubileuszowy, ponieważ medycyna rodzinna w Polsce ma już 15 lat swojej historii. 1800 lekarzy rodzinnych z całej Polski, którzy przyjechali do Łodzi, próbowało znaleźć odpowiedź na pytanie „Medycyna Rodzinna – opieka czy fabryka”. W ciągu 4 dni lekarze brali udział w 2 sesjach plenarnych i 12 wykładowych, podczas których poruszono 45 tematów. Odbyło się również 12 sesji warsztatowych.

Omawiano m.in. problematykę: profilaktyki, onkologii, onkologii dziecięcej, relacji pacjent – lekarz i geriatrii. Każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Ostatnim punktem Kongresu, było otwarte posiedzenie Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
W trakcie imprezy odbyła się także konferencja podsumowująca projekt Leonadro da Vinci – „Wypełnienie luk kompetencyjnych lekarzy rodzinnych w dziedzinie promocji zdrowia i prewencji chorób na poziomie europejskim (GAP)”. Podsumowano również 15-lecie medycyny rodzinnej w Polsce.
Podczas sesji warsztatowych dominowały tematy związane z organizacją pracy lekarza. Dyskutowano m.in. o tym, kiedy zasadne jest wystawianie skierowań na badania diagnostyczne, i o tym, jak powinna wyglądać relacja miedzy lekarzem a pacjentem. Omawiano problem klasyfikacji błędów medycznych, a także, jak powinna wyglądać współpraca lekarza rodzinnego np. z pogotowiem ratunkowym.

Piotr Kaczmarek

Archiwum