15 listopada 2010

75 lat Polpharmy

Firma powstała w 1935 r. jako Polska Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna „Polpharma”. Produkowano w niej m.in. słynną aspirynę na licencji Bayera. Po wojnie przez długie lata była częścią państwowego koncernu „Polfa”. W 2000 r. została sprywatyzowana z udziałem polskiego kapitału i od tej pory datuje się jej dynamiczny rozwój. Obecnie jest największym polskim producentem leków i substancji farmaceutycznych, specjalizuje się w preparatach kardiologicznych, gastroenterologicznych, neurologicznych i OTC. Duża część produkcji trafia na rynki zagraniczne.
„Polpharma” znana jest też z działalności pozaprodukcyjnej. Z jej inicjatywy powstała Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny przyznająca granty zespołom badawczym, stypendia doktoranckie i nagrody za prace magisterskie. Firma wspiera również kulturę polską oraz akcje charytatywne.
Przez cały rok trwają obchody jubileuszowe. Jedną z uroczystości była gala w Filharmonii Narodowej w Warszawie, podczas której pamiątkowymi statuetkami uhonorowano liczne grono profesorów medycyny współpracujących z firmą. Należą do nich także naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, m.in. prof. Eugeniusz Butruk i prof. Krzysztof Filipiak.

mkr

Przed rozpoczęciem kolejnego posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej, 22 października 2010 r., odbyła się doniosła uroczystość nadania sali konferencyjnej w siedzibie NIL imienia profesora dr. hab. Tadeusza Lesława Chruściela, pierwszego prezesa odrodzonego samorządu lekarskiego kadencji 1989-1993. Podczas mszy świętej poprzedzającej uroczystość poświęcono sztandar Naczelnej Izby Lekarskiej. W spotkaniu uczestniczyła najbliższa rodzina Profesora, z żoną prof. Marią Chruścielową (na zdjęciu) i synem Wojciechem, działacze pierwszych kadencji NIL oraz przyjaciele. Na koniec wykład pt. „Misjonarze zdrowia” wygłosił prof. Jerzy Woy-Wojciechowski.

km

Archiwum