15 listopada 2010

System ochrony zdrowia

Rzecznik Praw Pacjenta sprawdza przestrzeganie praw dzieci w szpitalach

Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska wspólnie z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem dokonali analizy przepisów dotyczących praw dzieci w szpitalach.
Wkrótce do szpitali zostaną rozesłane ankiety dotyczące kosztów pobytu rodziców z hospitalizowanym dzieckiem i ewentualnych opłat pobieranych za ten pobyt.

rawa dziecka hospitalizowanego określa Europejska Karta Praw Dziecka w Szpitalu. – Nie ma zapisu w karcie, który nie byłby odzwierciedlony w przepisach polskich – powiedziała Krystyna Kozłowska.
Dodała, że jedynym niejasnym elementem tej sytuacji są opłaty pobierane za pobyt rodziców dziecka w szpitalu. – Dlatego roześlemy ankiety do dyrektorów szpitali – zapowiedziała Krystyna Kozłowska. Z jej informacji wynika, że część szpitali wymaga od rodziców opłat. Jednak często zdarza się też, że rodzice są zwalniani z nich, jeśli znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Na mocy Karty, oraz polskich przepisów, dzieci mają prawo do tego, by cały czas przebywali razem z nimi ich rodzice lub opiekunowie. Wyjątkiem od tej zasady jest zagrożenie epidemiologiczne.
Rzecznik wystąpi też do ambasad kilku krajów europejskich z prośbą o przedstawienie informacji, jak ta kwestia jest regulowana w ich krajach.
Miesięcznie do Rzecznika Praw Dziecka dociera od 3 tys. do 5 tys. skarg. Najwięcej zastrzeżeń dotyczy ginekologii, dostępności do świadczeń, dostępu do dokumentacji medycznej oraz zdarzają się skargi na przebywanie dzieci na oddziałach dla dorosłych.

jw

Osiągnięcia i wyzwania polskiej kardiologii

Przybywa kardiologów i kardiologów dziecięcych, powstają nowe ośrodki kardiochirurgiczne. Polska kardiologia i kardiochirurgia słusznie może chwalić się wieloma osiągnięciami – między innymi spadkiem umieralności z powodu chorób układu krążenia oraz poprawą skuteczności leczenia zawału serca, a co się z tym wiąże – zwiększeniem przewidywanej długości życia o trzy lata.
Problemom kardiologii poświęcona była konferencja zorganizowana przez Health Project Management w październiku 2010 r., nad którą patronat medialny objął „Puls”.
Krajowy konsultant w dziedzinie kardiologii prof. Grzegorz Opolski do osiągnięć zaliczył także coraz krótszy czas oczekiwania na koronarografię (od 2 do 12 tygodni) i inne procedury kardiologii interwencyjnej. Zaznaczył jednak, że daleko jeszcze do ideału. Jego zdaniem, jak najpilniej należy poprawić dostępność do ambulatoryjnej opieki kardiologicznej. Ubolewa, że istniejąca baza jest niedostatecznie wykorzystywana, zaś niektóre procedury, konieczne przy infekcyjnym zapaleniu wsierdzia, usuwaniu elektrod oraz leczeniu wad wrodzonych serca są niedofinansowane. Zdaniem profesora, należy też wzmocnić nadzór nad jakością wykonywania procedur kardiologicznych i kardiochirurgicznych oraz jednoznacznie ustalić, w jakich ośrodkach należy wykonywać zabiegi kardiochirurgiczne u pacjentów z wielopoziomową miażdżycą tętnic.
Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia Anna Kamińska poinformowała, że obecnie w Polsce jest 2718 specjalistów kardiologii oraz 75 kardiologii dziecięcej. W trakcie specjalizacji z kardiologii jest obecnie 1062 lekarzy, z kardiologii dziecięcej – 50.

jw

Archiwum