21 listopada 2010

Z Mazowsza

Jubileusz w Płońsku
11 września br. płoński szpital świętował 80-lecie istnienia.
Uroczystość była ukoronowaniem cyklu imprez prezentujących pracę i misję służby medycznej, zorganizowanych w ramach jubileuszowego dla placówki roku. W czasie imprezy poświęcono i wmurowano tablicę pamiątkową, a przybyli goście mieli możliwość złożenia podpisów pod aktem odnowienia szpitala, który następnie umieszczono w wieży szpitalnej. Dla zgromadzonych gości zaśpiewała Alicja Majewska, zaś dyrektor szpitala Józef Świerczek w swoim przemówieniu przypomniał historię placówki oraz przedstawił plany na przyszłość. Obchodom towarzyszyły m.in.: wystawa fotograficzna ilustrująca historię szpitala w latach 1930-2010 oraz wydanie pamiątkowej publikacji pt. „80 lat Szpitala Płońskiego – szpital w Płońsku dawniej i dziś”. Szpital im. Marszałka Józefa Piłsudskiego świętował również zakończenie trwającej od 2008 r. gruntownej modernizacji placówki, która była możliwa dzięki decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego o przyznaniu unijnego dofinansowania dla placówki. Podczas jubileuszu wręczone zostały odznaczenia „Zasłużony dla ochrony zdrowia” i „Zasłużony dla Szpitala Płońskiego”. Ponadto marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik uhonorował szpital medalem pamiątkowym „Pro Masovia”, będący wyrazem wdzięczności wszystkim pracownikom szpitala za zaangażowanie w pracę, profesjonalizm, życzliwe podejście do pacjenta, a także za troskę o wysoki standard oferowanej opieki medycznej. Z okazji jubileuszu burmistrz miasta Płońska Andrzej Pietrasik wręczył szpitalowi pamiątkową tabliczkę oraz czek na 30 tys. zł na zakup sprzętu medycznego.

***
***

Sztandar dla szpitala
17 września br. Szpital im. dr. Wojciecha Oczko w Przasnyszu, w 8. rocznicę swojego istnienia, otrzymał sztandar.
Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej, na której poświecono sztandar. Dalsza część odbywała się w sali bankietowej, gdzie szef przasnyskiej placówki Jerzy Sadowski krótko przestawił historię szpitala. Następnie odczytano opis sztandaru i dekret. Po wbiciu gwoździ w drzewce symbolicznego przekazania sztandaru szpitalowi dokonał starosta przasnyski Zenon Szczepankowski.

pk

***

Nowe poradnie na Woli
W Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej po zmodernizowaniu pawilonu nr 1, zlokalizowano w nim kilka poradni specjalistycznych usytuowanych dotychczas na terenie całego szpitala. Są to poradnie: chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej oraz onkologiczna i urologiczna. Już wcześniej w budynku mieściły się poradnie: diabetologiczna, endokrynologiczna, neurologiczna, a także gabinety opatrunkowe i diagnostyczno-zabiegowy. Skupienie w jednym miejscu rozproszonych dotąd poradni znacznie usprawni pracę placówki, a przede wszystkim ułatwi chorym dotarcie do lekarza.
Zważywszy, iż pacjenci Szpitala Wolskiego to w przeważającej części osoby starsze, mające problemy z poruszaniem się i osłabioną wiekiem orientację – możliwość załatwienia kilku spraw w jednym miejscu jest dla nich dużym ułatwieniem.
W 2009 r. poradnie przyjęły ok. 71,5 tys. pacjentów, w pierwszej połowie br. ok. 35 tys.
W otwarciu nowego obiektu wzięli udział m.in.: Witold Bromboszcz, z-ca dyr. Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy, poseł Marek Balicki, Paweł Pawlak, z-ca burmistrza Dzielnicy Wola, Mieczysław Szatanek, prezes OIL w Warszawie.

mkr

„Zdrowa Gmina”
Promowanie profilaktycznych badań mammograficznych, cytologicznych i kolonoskopii było celem konkursu „Zdrowa Gmina” ogłoszonego w województwie mazowieckim przez Polską Unię Onkologii wiosną br.

Projekty programów zdrowotnych zachęcających do poddania się badaniom nadesłało 30 gmin. Zwyciężyły ex aequo dwie: Paprotnia i Wodynie, drugie miejsce zdobyła gmina Pilawa, a trzecie Stare Babice.
– Dzięki konkursowi ok. 15 tys. osób więcej niż zwykle skorzystało z badań profilaktycznych, dlatego śmiało możemy mówić o sukcesie tego projektu. Jego zwycięzcy dają przykład innym gminom w Polsce, że można efektywnie zachęcać lokalne społeczności do wykonywania badań skryningowych, co podkreślił w swoim liście do uczestników gali finałowej dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii.

mkr

Archiwum