22 grudnia 2010

Marząc o życiu wśród trędowatych

Klubie Księgarza na warszawskim Rynku Starego Miasta 8 listopada 2010 r. odbyła się promocja książek prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego: I wydania „Misjonarzy zdrowia” oraz wznowienia „Którędy do medycyny”. W spotkaniu uczestniczyli przyjaciele profesora, krytycy literaccy, współpracownicy oraz najbliższa rodzina. O autorze opowiedział zebranym Marcin Wolski, a fragmenty promowanych książek czytali aktorzy Ewa Wiśniewska i Piotr Fronczewski.

kb

Tytułowymi „Misjonarzami zdrowia” są wszyscy ci, którzy wyjeżdżają do krajów Trzeciego Świata, aby nieść pomoc medyczną ludziom chorym i ubogim.
Autor – lekarz znany z działalności pisarskiej i społecznej – napisał książkę, która nie tylko wzrusza, ale też zaciekawia, nie pozwalając przerwać lektury. Zdania są krótkie, żywe, pozbawione patosu. (…) Dr Helena Pyz wyjaśnia, dlaczego trąd jest powszechny w Indiach, dr Wanda Błeńska tłumaczy, że trędowatych zawsze badała gołymi rękoma, aby mieli do niej zaufanie i nie czuli się odrzuceni, a siostra zakonna i lekarka w jednej osobie, Małgorzata Grabowska, opowiada, jak afrykańskie dzieci uczyły ją jeść gąsienice z rożna i udka szarańczy z ostrą papryką, a także łapać termity, by sporządzać z nich różne smakołyki. Adam Bobkiewicz, który niedawno wrócił z trzymiesięcznego wolontariatu w Ugandzie, odkrywa: „medycyna to pasja, sztuka i miłość”. (…)
Książka nie jest słownikiem biograficznym, ale zbiorem krótkich reportaży o ludziach, pełniących misyjną posługę medyczną. (…)
Chciałabym nieco poszerzyć wiedzę o jednej z wymienionych w książce osób, która dla rozwoju polskich misji medycznych zrobiła wiele. To prof. Adam Wrzosek (1875-1965), kierownik Katedry Historii Medycyny Uniwersytetu Poznańskiego (a nie kliniki okulistycznej, jak podano w książce), który zdobywał i wysyłał leki dla szpitala w Shunteh-Fu w Chinach, prowadzonego przez ks. dr. Wacława Szuniewicza (1891-1963). Ponadto Adam Wrzosek był w okresie międzywojennym inicjatorem i kuratorem Akademickiego Koła Misyjnego Uniwersytetu Poznańskiego, do którego należała w studenckich czasach Wanda Błeńska, późniejsza „matka trędowatych”. Był także promotorem doktoratu (z zakresu historii okulistyki) ks. dr. Adama Wiśniewskiego (1913-1987), przez kilka lat asystenta w Katedrze Historii Medycyny Uniwersytetu Poznańskiego, potem założyciela ośrodka Jeevodaya w Indiach.
Książkę ilustrują portrety opisywanych medycznych misjonarzy i liczne fotografie ukazujące piękno i egzotykę miejsc, w których pracowali bądź nadal pracują „misjonarze zdrowia”. Jej sednem jest przekonanie, że granice medycyny wyznaczają nie pieniądze, lecz ludzie mający marzenia, ideały i – ach, jakże dziwnie to brzmi w dzisiejszych czasach – dobre serca.
(fragmenty)

Doc. dr hab. Anita Magowska jest kierownikiem Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Archiwum