23 grudnia 2010

Wydrzenia

Powstaje Światowe Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty

W październiku 2010 r.,
w Kajetanach, odbyło się uroczyste wmurowanie
Kamienia Węgielnego
pod budowę Światowego Centrum Leczenia
Częściowej Głuchoty

Uroczystość otworzył prof. Henryk Skarżyński. Przedstawił zgromadzonym ideę powstania i realizacji programu leczenia częściowej głuchoty.
Zaproszeni wykładowcy omówili różne możliwości rozwoju programu leczenia częściowej głuchoty. Prof. Krzysztof Kurzydłowski z Politechniki Warszawskiej mówił o nanotechnologiach w produkcji nowej generacji materiałów do operacji poprawiających słuch, prof. Andrzej Czyżewski z Politechniki Gdańskiej przedstawił perspektywy zastosowań układów mikroelektromechanicznych w leczeniu zaburzeń słuchu i równowagi, prof. Jan Szmidt z Politechniki Warszawskiej mówił o modelowaniu zjawisk fizjologicznych w obrębie drogi słuchowej, prof. Jan Maria Wójcicki z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN – o nowych technologiach dla potrzeb powszechnych badań przesiewowych słuchu, a prof. Krzysztof Zaremba z Politechniki Warszawskiej zaprezentował obrazowanie drogi słuchowej metodą fMRI. Konferencję zakończyły wystąpienia przedstawicieli Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu: prof. Krzysztofa Kochanka dotyczące organizacji powszechnych badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy w kraju i za granicą; Arkadiusza Wąsowskiego – współczesnych możliwości teleinformatycznych w teleaudiologii; Agnieszki Pankowskiej – nowoczesnych technologii dla potrzeb telerehabilitacji słuchu i mowy; Agnieszki Pollak – organizacji Banku Tkanek i Płynów Ucha; Artura Lorensa – fenomenu stymulacji elektroakustycznej w leczeniu częściowej głuchoty; Agaty Szkiełkowskiej – rozwoju głosu i mowy u pacjentów z implantem ślimakowym.
Druga część uroczystości rozpoczęła się podpisaniem aktu erekcyjnego. Podpisali go m.in.: wiceminister zdrowia Adam Fronczak, prezes PAN prof. Michał Kleiber, prezes PTL prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz. Następnie zaproszeni goście (wśród nich M. Szatanek i A. Włodarczyk) umieścili tabliczki na symbolicznym murze i otrzymali z rąk prof. Skarżyńskiego imienne, symboliczne cegiełki. Tabliczki zostaną umocowane na ścianie patio Centrum Leczenia Częściowej Głuchoty. Otwarcie placówki zaplanowane jest za rok, podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

eg

Medale Akademii Polskiego Sukcesu

10 grudnia 2010 r. w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II – Galerii Porczyńskich – odbyła się uroczysta Gala Akademii Polskiego Sukcesu.

Akademia Polskiego Sukcesu jest rozszerzeniem działań promocyjnych prowadzonych przez stowarzyszenie „Polski Klub Biznesu”. Akademię tworzą ludzie, którzy są przykładem na to, że sukces – także na międzynarodową, światową skalę – leży w granicach możliwości polskich przedsiębiorców, naukowców, artystów, sportowców, i mogą zachęcić innych do sięgania po laury.
Wśród laureatów Złotych i Srebrnych Medali Akademii Polskiego Sukcesu w roku 2010 byli m.in.: prof. dr hab. med. Marek Krawczyk – za wybitne osiągnięcia naukowe, organizacyjne i wkład w rozwój polskiej transplantologii wątroby; prof. dr hab. med. Tadeusz Tołłoczko – za wybitne osiągnięcia naukowe i szczególny wkład w rozwój polskiej medycyny; prof. dr hab. med. Marian Zembala – za wybitne zasługi naukowe i wkład w rozwój polskiej transplantologii płuc i serca; prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski – za wybitne osiągnięcia naukowe i szczególny wkład w rozwój polskiej kardiologii i sieci ośrodków specjalistycznych w całym kraju; prof. Michał Kleiber – za wybitne osiągnięcia naukowe i szczególny wkład w rozwój polskiej nauki; doc. Krzysztof Kochanek – za wybitne osiągnięcia naukowe i wkład w rozwój badań elektrofizjologicznych w Polsce; prof. Danuta Hübner – za wybitne osiągnięcia naukowe i szczególny wkład w rozwój wspólnoty europejskiej.

Renata Korneluk

Archiwum