10 grudnia 2010

Z Mazowsza

Ranking szpitali 2010

W rankingu najlepszych szpitali w Polsce, ogłoszonym przez „Rzeczpospolitą” w 2010 r., zmieniono system punktowania – wyżej cenione są wykształcenie i liczba personelu oraz bezpieczeństwo. Mazowieckie placówki wypadły nieco gorzej niż w latach poprzednich, na liście 100 najlepszych znalazło się tylko 10 z naszego województwa.

Wśród najlepszych szpitali publicznych, wysokospecjalistycznych i onkologicznych znalazły się:
• Szpital Kolejowy im. Dr. med. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie (miejsce 19),
• Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka (miejsce 23),
• Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej (miejsce 33),
• SP ZOZ Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim (miejsce 47),
• Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce (miejsce 51),
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu (miejsce 58),
• Szpital im. Dr. Wojciecha Oczki w Przasnyszu (miejsce 63),
• Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie (miejsce 78),
• Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu (miejsce 86),
• Szpital Opieki Krótkoterminowej w Warszawie (miejsce 92).

Mazowieckie szpitale publiczne monospecjalistyczne (bez onkologicznych) wypadły znacznie lepiej. Wśród 13 sklasyfikowanych znalazły się:
• Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (miejsce 2),
• Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie (miejsce 5),
• Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie (miejsce 9),
• Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie (miejsce 12).

Do najlepszych szpitali niepublicznych zaliczono NZOZ „MEDIQ” z Legionowa, sklasyfikowano go na miejscu 7.

Najwyżej ocenione szpitale na Mazowszu to:
• Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
• Szpital Kolejowy im. Dr. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie,
• Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka,
• Szpital Specjalistyczny im. Św. Zofii w Warszawie,
• Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrowi Mazowieckiej,
• SPZOZ – Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Mazowieckim,
• Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu,
• Szpital im. Dr. Wojciecha Oczki w Przasnyszu.

mkr

Razem o zdrowiu na Mazowszu

Konferencja na temat stanu zdrowia mieszkańców Mazowsza, oraz zmian w systemie opieki zdrowotnej odbyła się 24.11.2010 r. w sali SDP w Warszawie. W spotkaniu, zorganizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną oraz Health Project Management wzięli udział eksperci zdrowia publicznego, menedżerowie oraz lekarze.

Mieszkańcy dużych miast w województwie mazowieckim żyją dłużej niż przeciętny Polak, natomiast mieszkańcy terenów wiejskich krócej. Stworzenie dobrych ośrodków kardiologicznych, w tym pracowni hemodynamicznych, wpłynęło na poprawę sytuacji pacjentów cierpiących z powodu chorób układu krążenia, zwłaszcza w ośrodkach miejskich. Na Mazowszu mamy więcej, niż przeciętnie w kraju, zakażeń chorobami zakaźnymi, przypadków raka płuc (u kobiet) oraz ofiar wypadków komunikacyjnych.
System organizacyjny medycyny ratunkowej jest stale modyfikowany, tak aby maksymalnie skracać czas, w którym pacjent, zwłaszcza ze świeżymi zawałami i udarami, znajdzie się na właściwym oddziale. Michał Borkowski z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zapewnił, że kolejne zmiany nastąpią w pierwszej połowie 2011 r.
W 1990 r. Urząd Marszałkowski Mazowsza przejął 47 jednostek ochrony zdrowia, stając się dla nich organem założycielskim. Obecnie ma w swej gestii 30 placówek, z czego 6 jest obecnie przekształcanych w spółki prawa handlowego. Ewa Łagońska, dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej urzędu, przedstawiła korzyści i zagrożenia związane z tym procesem. Korzyści to umożliwienie placówkom „nowego początku” bez obciążeń finansowych, szersze spektrum działania, większa odpowiedzialność zarządu, swoboda podejmowania decyzji i ustawowe obwarowanie dochodowości. Najpoważniejsze zagrożenie stanowi ewentualna konieczność zwrotu pomocy publicznej i spłata zaciągniętej pożyczki.
Na Mazowszu pracuje ok. 24 tys. lekarzy i lekarzy dentystów. 80 proc. lekarzy ma specjalizacje, lekarzy dentystów – zaledwie 20 proc. Krzysztof Makuch, wiceprezes ORL w Warszawie zauważył, że przy stosunkowo dużej ogólnej liczbie lekarzy, w niektórych specjalnościach, np. w geriatrii, widoczne są ogromne braki. W innych, np. w ginekologii i położnictwie, w ostatnich latach nie przybywa młodych specjalistów. Jednocześnie od 4 lat mamy dodatni przyrost naturalny. Jednym z zadań polityki zdrowotnej powinna stać się analiza wykorzystania kadr lekarskich.

mkr

Tomograf w Łosicach

SP ZOZ w Łosicach dzięki unijnemu dofinansowaniu zyskał tomograf komputerowy.

Dzięki zastrzykowi pieniędzy możliwa był również modernizacja i unowocześnienie placówki. Całkowita wartość zrealizowanego w Łosicach projektu to 4 441 940 zł, a kwota dofinansowania wyniosła 3 775 649 zł. Dzięki pozyskanym środkom zmodernizowany został stary budynek szpitala, zainstalowane baterie słoneczne, a także wykonane podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Zakupiono również specjalistyczny sprzęt oraz wygospodarowano pomieszczenia na pracownię tomografii komputerowej.

Szpital w Pułtusku otwarty

23 października 2010 r. uroczyście otwarto nowy szpital w Pułtusku. To jedna z największych inwestycji na Mazowszu.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza przeznaczył na ten cel ponad 20 mln zł. W lutym 2010 r. władze województwa podpisały również umowę na unijne dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz wyposażenia dla szpitala. Wartość projektu to ponad 10 mln zł, z czego unijne wsparcie to 8,6 mln zł. Plany budowy szpitala w Pułtusku pojawiły się już w latach 50. XX w. Budowa obiektu rozpoczęła się w latach 80. W lutym 2002 r. realizację inwestycji przejął od wojewody mazowieckiego powiat pułtuski. Budowa placówki została zakończona ze środków powiatu pułtuskiego, budżetu państwa w ramach kontraktów wojewódzkich oraz środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Na Mazowszu rozmawiają o zdrowiu

Zagadnienia dotyczące zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz projekt ustawy o przekształcaniu samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej w spółki prawa handlowego wzbudziły najwięcej kontrowersji i stały się głównym przedmiotem dyskusji marszałków województw RP podczas czwartego już Konwentu na Mazowszu.

Spotkanie odbyło się w Płocku w dniach 14-15 października 2010 r. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Z wiceministrem zdrowia, Jakubem Szulcem, samorządowcy dyskutowali na temat projektowanych nowych regulacji ustawowych, obejmujących obszary funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Marszałkowie zgłosili liczne zastrzeżenia do projektu. Wyrazili zaniepokojenie, wynikające z zastosowania silnego bodźca ekonomicznego zmuszającego samorządy do ograniczonego w czasie spłacenia zobowiązań finansowych przekształcanych szpitali. Podkreślono, że rozwiązanie zaproponowane przez rząd, przy zachowaniu dotychczasowego poziomu finansowania ochrony zdrowia, zagraża nie tylko budżetom samorządów województw, ale też nieuchronnie oznacza upadłość świeżo powołanych spółek. Dyskusja poświęcona projektowi ustawy pozostała otwarta.

Nowocześnie w Ciechanowie

Dobiegła końca trwająca od 2007 r. budowa i modernizacja bloku operacyjnego w ciechanowskim szpitalu.

Inwestycja otrzymała wsparcie z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości ponad 17,7 mln zł. Na bloku operacyjnym znajduje się 7 sal operacyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt medyczny – m.in. respirator, aparaty do znieczulania, stoły operacyjne, kolumny chirurgiczne, lampy operacyjne, diatermie, cieplarki, ssaki oraz wózki anestezjologiczne. W ramach inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie bloku operacyjnego wybudowane zostały także pomieszczenia dla centralnej sterylizatorni. Nowy blok operacyjny dostosowany jest do obowiązujących wymagań prawnych i standardów unijnych. Placówka obchodzi także jubileusz 25-lecia, który stał się okazją do uhonorowania medalem pamiątkowym Pro Masovia, który wręczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Szpital Zachodni rozpoczyna współpracę z Collegium Mazoviense

Szpital Zachodni w Grodzisku Mazowieckim rozpoczyna współpracę z prywatną uczelnią medyczną Collegium Mazoviense.

Ratownicy medyczni, którzy właśnie rozpoczęli naukę w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu, będą odbywać w grodziskim szpitalu większość zajęć praktycznych.
150 studentów oprócz praktyk w szpitalu będzie miało możliwość skorzystania z jednej z nowocześniejszych w kraju sal wykładowych wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt, z podglądem na salę operacyjną oraz na pracę ratowników. Od lutego 2011 roku w grodziskim szpitalu będą również uczyły się studentki pielęgniarstwa.

Rewitalizacja szpitala w Siedlcach

W zmodernizowanym budynku szpitala znajdą się: oddział psychiatryczny, poradnia zdrowia psychicznego oraz poradnia leczenia uzależnień.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma dofinansowanie z UE. Umowę w tej sprawie podpisali 12 listopada 2010 r. wicemarszałkowie Marcin Kierwiński i Ludwik Rakowski oraz kierownik Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Mirosław Józef Leśkowicz. Wartość projektu to ponad 9,8 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 6,4 mln zł.
Przeprowadzenie prac modernizacyjnych pozwoli na uruchomienie nieużytkowanego zachodniego skrzydła szpitala i przeznaczenie go na działalność związaną z ochroną zdrowia. Prace obejmą m.in. roboty rozbiórkowe, wymianę i wzmocnienie konstrukcji budynku, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawę elewacji budynku. Obiekt zostanie wyposażony w nowe instalacje elektryczne, sanitarne i centralnego ogrzewania; ciepłej i zimnej wody, wentylacji, a także sieci informatyczne i telefoniczne. Budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Całkowita wartość projektu to 9 803 996,46 zł, kwota dofinansowania: 6 421 617,68 zł.

pk

Jubileusz 20-lecia STOMOZ

W dniach 22-23.10.2010 r. w Paprotni koło Sochaczewa, w hotelu „Kuźnia Napoleońska”, odbyła się jubileuszowa konferencja Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej z okazji 20-lecia istnienia organizacji.

Szczególnym gościem była dr Katarzyna Tymowska, która przed dwudziestoma laty była inicjatorką powstania stowarzyszenia i w następnych latach wspierała je swoją wiedzą i doświadczeniem. Wykład inauguracyjny pt. „Jak pomóc najlepszym” wygłosił Andrzej Kuśmierz z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Następnie Marek Wójtowicz wraz z Józefem Tazbirem przedstawili historię powstania i działalności STOMOZ.
Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia dla członków stowarzyszenia. Odznaczenia resortowe – „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia”, pamiątkowe upominki i dyplomy wręczyli: Danuta Tarka – prezes ZG, Grażyna Pacocha oraz Jan Czeczot z zarządu oddziału warszawskiego.
Zaproszeni goście i uczestnicy konferencji wysłuchali koncertu e-moll Fryderyka Chopina w wykonaniu prof. Piotra Palecznego i kwartetu smyczkowego „A Vista”. Była to prawdziwa uczta duchowa i godna oprawa jubileuszu.
Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, w uznaniu zasług stowarzyszenia dla ochrony zdrowia na Mazowszu, przyznał naszej organizacji zaszczytny medal Pro Mazovia. Wręczenia medalu dokonał członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Waldemar Roszkiewicz. Za wyróżnienie w imieniu stowarzyszenia podziękowała Danuta Tarka.
W drugim dniu obrad uczestnicy spotkali się z partnerami biznesowymi, a także dyskutowali na temat pakietu ustaw zdrowotnych, które mają być debatowane w Sejmie. Moderatorami dyskusji byli: Janusz Atłachowicz, Maciej Sokołowski i Jan Czeczot.
Uczestnicy konferencji udali się na wspólną wycieczkę do Żelazowej Woli. Piękna pogoda pozwoliła na miły spacer i wykonanie pamiątkowych zdjęć. Do zobaczenia na kolejnych zjazdach.
Dziękuję koleżankom i kolegom z oddziału warszawskiego za pracę przy organizacji zjazdu i wsparcie: Alicji Krudysz, Agnieszce Kujawskiej-Misiąg, Jankowi Czeczotowi, Krzysztofowi Rymuzie, a także Danusi Tarce za doping.

Akredytacja dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie

Ustawa o akredytacji postawiła nowe, znacznie
wyższe wymagania dla szpitali, które chcą uzyskać
ten certyfikat. Według wykazu CMJ, na 94 szpitale
w Polsce, które posiadają akredytacje, jest tylko
7 szpitali mazowieckich. Szpital Kolejowy
w Pruszkowie po raz pierwszy uzyskał akredytację
w 2004 r. Obecnie ubiegał się o jej przyznanie
zgodnie z nowymi standardami.

Po dokładnej lustracji szpitala przez audytorów i rekomendacji Rady Akredytacyjnej, minister zdrowia przyznała Szpitalowi Kolejowemu w Pruszkowie tytuł szpitala akredytowanego. W związku z tym wydarzeniem 6.11.2010 r. odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatu. Dyrektorowi Krzysztofowi Rymuzie wręczył go dyrektor CMJ w Krakowie prof. Jerzy Hennig w obecności licznych gości i przedstawicieli rozmaitych urzędów, organizacji i pracowników szpitala (fot.). W spotkaniu uczestniczył wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Krzysztof Makuch, przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Ewa Przecławska, prezydent Pruszkowa Jan Starzyński wraz z wiceprezydentami. Listy gratulacyjne wystosowali: minister zdrowia Ewa Kopacz, wiceminister zdrowia Marek Haber oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
Dyrektor Szpitala Krzysztof Rymuza przedstawił krótką prezentację dotyczącą historii zdobywania przez Szpital certyfikatów jakości oraz akredytacji, a także perspektywy rozwoju szpitala w najbliższych latach. Zabrali głos zaproszeni goście przyłączając się do gratulacji dla personelu szpitala. Dyrektor podziękował także wszystkim pracownikom, którzy przyczynili się do uzyskania przez szpital akredytacji. Ze szczególnym wyróżnieniem spotkała się praca pełnomocnika dyrektora ds. jakości Ewy Chudzińskiej.
Po części oficjalnej wysłuchano koncertu kwartetu smyczkowego „A Vista”. Uroczystość odbyła się w sali koncertowej Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Pruszkowie.

Grażyna Pacocha

__________________________________Z OSTATNIEJ CHWILI__________________________________

Prof. Henryk Skarżyński otrzymał Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych
za wybitne zasługi
dla promocji Polski
w świecie

Podczas uroczystej gali w Łazienkach Królewskich w Warszawie 26 listopada 2010 r. prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, otrzymał od ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego dyplom za wybitne zasługi dla promocji Polski na arenie międzynarodowej. Jest pierwszym lekarzem w tej kategorii nagród ministra spraw zagranicznych.

Archiwum