18 lutego 2011

Spotkania

Spotkanie opłatkowe

14 stycznia jego eminencja kardynał Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski, podzielił się opłatkiem z przedstawicielami służby zdrowia. Ks. kardynał, przypomniał o zaszczytnej misji, do jakiej zostali powołani. Podkreślił szczególną więź między różnymi zawodami dbającymi o nasze zdrowie.
Uroczystość uświetnił koncert kolęd w wykonaniu chóru lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie pod dyrekcją Beaty Herman. Dzielenie się opłatkiem wytworzyło atmosferę rodzinnej, serdecznej życzliwości.

Obecny na spotkaniu
Włodzimierz Cerański

***

Zaproszenie na spotkanie
mazowieckiego oddziału
Katolickiego Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich

Spotkania rozpoczynają się Mszą Św. o godz. 18.00 w Kaplicy Res Sacra Miser przy ul. Krakowskie Przedmieście 62, a następnie są kontynuowane w siedzibie stowarzyszenia, zawsze w 2-gie czwartki miesiąca. Planowane są spotkania: z prof. Jerzym Jurkiewiczem – 10.03.2011 r., a następne: z arcybiskupem Henrykiem Hoserem, dr. Jackiem Norkowskim, egiptolog Marzeną Ożarek.

Zarząd KSLP

***

XXI Zjazd Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego
9-11 czerwca 2011 r., w Szczecinie

Gospodarzem zjazdu jest Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, a organizatorem firma „Symposion”. Szczegółowe informacje oraz program dostępne są na stronie internetowej: http://www.31zjazd-ptp.pl.

***

Rekolekcje wielkopostne

Rekolekcje wielkopostne dla lekarzy odbędą się w dniach 9-10 kwietnia 2011 r., o godz. 17.00, przy ul. Floriańskiej 3 w Warszawie. W programie: Eucharystia z homilią, konferencja. Rekolekcje będzie prowadził egzorcysta ks. dr Marcin Hołuj.

***

Zaproszenie
na posiedzenie historyczne

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Koło Historii Medycyny Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego zapraszają na wspólne posiedzenie, które odbędzie się 25 marca 2011 r., o godz. 11.30, w Klubie Lekarza przy ul. Raszyńskiej 54. Prelekcję wygłosi Marta Misuk-Hojło z Katedry i Kliniki Okulistycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

***

Koncert Lekarzy
– „Muzyka i medycyna”

Polskie Towarzystwo Lekarskie wraz z Naczelną Izbą Lekarską organizują w Teatrze Muzycznym „Roma”, 4 kwietnia 2011 r., o godz. 18.00, koncert „Muzyka i medycyna”. W programie utwory m.in. Chopina, Wieniawskiego, Haydna wykonane przez koleżanki i kolegów lekarzy-muzyków.
Zainteresowanych udziałem prosimy o kontakt z prof. Jerzym Woy-Wojciechowskim, prezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; tel. 22-843-43-93.

***

IX Zjazd
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
17-19 czerwca 2011 r.,
w hotelu „Ossa”
(na trasie Ossa – Rawa Mazowiecka)

Gospodarzem zjazdu jest Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Szczegółowe informacje wraz z programem znajdą Państwo na stronie internetowej http://www.symposion.pl/ixzjazdptmr/list-powitalny.
Honorowy patronat i przewodnictwo Komitetu Honorowego objęli: minister zdrowia Ewa Kopacz, prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, rektor WUM Marek Krawczyk oraz dziekan I Wydziału Lekarskiego WUM Mirosław Wielgoś.
Materiały naukowe zjazdu zostaną wydane w kwartalniku „Family Medicine & Primary Care Review”.

kb

Archiwum