10 lutego 2011

Zmiany w Centrum Stomatologii przy Nowym Zjeździe

Wojewódzkie Centrum Stomatologii przy Nowym Zjeździe w Warszawie nigdy nie narzekało na brak pacjentów – mówi dr Waldemar Roszkiewicz, dyrektor WCS. – Dzieje się tak dlatego, że zakład od dawna oferował szeroki wachlarz świadczeń, w tym również zabiegi chirurgiczne wykonywane w narkozie czy stomatologia dziecięca. Obecnie na rynku usług stomatologicznych jest duża konkurencja, ale Centrum ma nadal swoich wiernych pacjentów. Wybierają naszą placówkę, ponieważ w ostatnim czasie stała się nowoczesnym, doskonale wyposażonym zakładem.

Po ogłoszeniu decyzji o przekształceniu placówki w zakład niepubliczny wiele zaniepo-kojonych osób pytało, gdzie mają się teraz leczyć.
– Uspokajaliśmy, że wszystkie świadczenia będą wykonywane tak, jak dotychczas $- mówi Ewelina Karłowska, zastępca dyrektora ds. medycznych. – Zmienia się jedynie status Centrum, właścicielem będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ze 100-procentowym udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jeśli coś się zmieni, to na lepsze.
O wytypowaniu Centrum do przekształcenia w jednostkę niepubliczną zadecydował organ założycielski – Sejmik Województwa Mazowieckiego. Prace nad przekształceniem dobiegają końca. Jest już zarejestrowany NZOZ, spółka przygotowuje się do przejęcia kontraktu z NFZ. Zakontraktowane przez WCS usługi stomatologiczne zostaną przekazane nowej placówce w drodze cesji. Obecna umowa zawarta jest na trzy lata.
Nie będzie restrukturyzacji zatrudnienia, zgodnie z art. 23 kodeksu pracy wszyscy pracownicy przejdą do nowej jednostki. Również profil zakładu pozostanie niezmieniony. Zakład nie był i nie jest zadłużony.
Wojewódzkie, a wkrótce już Mazowieckie Centrum Stomatologii świadczy usługi we wszystkich specjalnościach dentystycznych pod jednym dachem – od stomatologii zachowawczej poprzez protetykę dentystyczną, ortodoncję, periodontologię, pedodoncję, chirurgię specjalistyczną, implantologię. radiologię do zabiegów w znieczuleniu ogólnym (dowziewnym) stosowanych zarówno u osób zdrowych, jak i niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.
W ostatnim czasie zakupiono najlepszy w Polsce tomograf stomatologiczny oraz radiowizjografy do poszczególnych poradni. Jedną z zalet nowego tomografu jest możliwość diagnozowania osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, w placówce leczy się wielu takich pacjentów.

Koszyk świadczeń stomatologicznych refundowanych przez NFZ jest ograniczony. Dlatego zakłady publiczne mogą świadczyć usługi komercyjne obok zakontraktowanych przez NFZ. Pacjenci często decydują się na materiały nowocześniejsze i wyższej jakości od tych, które lekarz dentysta może zaproponować w ramach świadczenia refundowanego, i za to płacą.
Placówka przyjmuje ok. 700 pacjentów dziennie, ok. 200 leczy się u ortodontów. Rocznie w WCS realizowanych jest ok. 140 tys. świadczeń, w tym 800 zabiegów w narkozie i sedacji. Centrum jest jednym z nielicznych zakładów wykonujących ten typ zabiegów, na pewno ma ich na koncie najwięcej w województwie. W związku z tym zatrudnia anestezjologów, dysponuje 2 gabinetami oraz zapleczem z salą wybudzeń. Zabiegi w narkozie w ramach kontraktu NFZ wykonuje się przede wszystkim u osób niepełnosprawnych.
Na usługi opłacane przez NFZ pacjenci oczekują w kolejkach, zwłaszcza na zabiegi chirurgiczne i ortodontyczne. Pacjenci z bólem są przyjmowani w dniu zgłoszenia, natomiast na zabiegi planowe zapisywani są na konkretny termin. Natomiast na leczenie ortodontyczne kolejki są dlatego, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu usługi, w tej dziedzinie placówka działa od lat, jest znana z tych usług i ma wielu pacjentów. W ostatnim czasie zmniejszyła się kadra pracujących w WCS ortodontów. Dyr. Karłowska pociesza jednak oczekujących, że przyjęto nowych specjalistów, zatem kolejka znów się skróci.
W Centrum pracuje ok. 100 lekarzy, w tym 30 na stażach podyplomowych zatrudnionych na umowę o pracę. Ale to nie wszystkie kadry. Placówka przy Nowym Zjeździe znana jest też jako ośrodek kształcenia podyplomowego. Posiada akredytację do szkolenia we wszystkich specjalnościach dentystycznych, w każdym trybie – rezydentury, umowy cywilno-prawnej, umowy o pracę. W tej chwili ma 49 miejsc akredytacyjnych, w tym na chirurgii – 7, ortodoncji – 6, peridontologii – 6, protetyce – 12, stomatologii dziecięcej – 4, stomatologii zachowawczej – 14. Z reguły wszystkie miejsca są zajęte, zwalniają się tylko na krótki czas, gdy ktoś kończy specjalizację. Ubiegających się o miejsca specjalizacyjne jest wielu.
Z wypracowanych własnych środków finansowych oraz dotacji samorządu województwa w ostatnich latach budynek został poddany gruntownemu remontowi, otrzymał nowy wystrój i nową aparaturę. Obecnie WCS dysponuje 53 nowoczesnymi unitami stomatologicznymi o najwyższym standardzie europejskim. W 2007 r. ukończono modernizację 3 poradni: chirurgii, błon śluzowych i ortodoncji, w 2009 r. – dziecięcej (8 gabinetów), pracowni RTG i centralnej sterylizatorni. Te dwie jednostki mogą świadczyć usługi dla innych ZOZ-ów. Wkrótce zakończy się remont jednej z największych poradni – ogólnostomatologicznej z 10 gabinetami. Wszystkie wyposażone są w nowy sprzęt, od unitów, foteli i radiowizjografów po szafki i asystory. Zmieniło się także wejście, hol, rejestracja. Kierownictwo planuje wyremontowanie ostatniej części budynku – drugiego piętra, do którego przeniesiona zostanie pracownia protetyczna.

Małgorzata Skarbek

Archiwum