15 kwietnia 2011

90. urodziny profesora Stefana Malawskiego

7 marca 2011 roku przedstawiciele Okręgowej Rady Lekarskiej wręczyli profesorowi Stefanowi Malawskiemu – Wielkiemu Ortopedzie – dyplom z okazji 90. urodzin.
Szacowny Jubilat – laureat Odznaczenia Laudabilis – podjął delegację kawą i uraczył wspaniałymi opowiadaniami związanymi z Jego przeżyciami wojennymi, które wprawiły słuchaczy w podziw nad niebywałą pamięcią i elokwencją Profesora. W spotkaniu uczestniczyli: córka Krystyna, Mirosława i Andrzej Misiakowie, Włodzimierz Cerański i Tadeusz Pawlikowski.
Szanowny Panie Profesorze! Jeszcze wielu lat życia w pomyślności i wdzięczności pokoleń lekarzy i pacjentów życzy Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie.

Włodzimierz Cerański

Archiwum