24 kwietnia 2011

ESMO apeluje

Prezydent Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) David J. Kerr w liście rozesłanym w marcu br. do organizacji i lekarzy na całym świecie przypomina, że według WHO w tym roku choroby nowotworowe zajmą czołowe miejsce w statystyce dotyczącej przyczyn zgonów na świecie.

We wrześniu br. odbędzie się drugi w historii szczyt Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczący spraw zdrowia. Tematem będą choroby niezakaźne. Prezydent Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej apeluje o zwrócenie uwagi przede wszystkim na choroby nowotworowe.
Choroby niezakaźne, z powodu których na świecie notuje się ok. 60 proc. zgonów, są największym problemem zdrowotnym. Rocznie z powodu tych chorób umiera aż 8 spośród 35 mln chorych w grupie wiekowej poniżej 60. r.ż. Do tej pory pierwsze miejsce w tej statystyce zajmowały choroby układu krążenia.
ESMO nawołuje więc do podjęcia wspólnych działań na rzecz zwalczania chorób nowotworowych poprzez stworzenie spójnego globalnego programu, obejmującego m.in. zapewnienie finansowania leczenia i badań nad tymi chorobami.
Do apelu przyłączył się Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, dzięki której m.in. działa w Polsce Narodowy Program Zwalczania Raka. Jest to jeden z nielicznych naszych programów prozdrowotnych, które mają zapewnione stałe finansowanie z budżetu państwa.

jw

Archiwum