6 kwietnia 2011

Nominacje profesorskie

W ostatnim roku z rąk Prezydenta RP nominacje profesorskie otrzymało kilkunastu naukowców z terenu Mazowsza zajmujących się medycyną.

6 czerwca 2010 r. tytuły profesorskie otrzymali:
♦ dr Maria Bożena Sokół – Centrum Onkologii,
♦ dr Tomasz Marian Wolańczyk – WUM.

23 października 2010 r.:
♦ dr Maciej Andrzej Małecki – WUM, nauki farmaceutyczne,
♦ dr Andrzej Mateusz Chmura – WUM,
♦ dr Roman Danielewicz – WUM,
♦ dr Artur Remigiusz Kwiatkowski – WUM,
♦ dr Janusz Świetliński – CZD,
♦ dr Janusz Wiesław Wyzgał – WUM.

24 lutego 2011 r.:
♦ dr Andrzej Józef Kawecki – Centrum Onkologii.

mkr

Archiwum