4 kwietnia 2011

Projekt ‚E-learning w służbie lekarzom’

WAŻNA INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE.

Z prawdziwą satysfakcją informujemy, że nasz Projekt „E-learning w służbie lekarzom” rozpoczął się od stycznia br. i będzie realizowany przez kolejne 36 miesięcy, do końca grudnia 2013 r. W tym czasie każdy członek OIL w Warszawie będzie mógł wziąć udział nieodpłatnie w co najmniej 60 internetowych programach edukacyjnych i uzyskać punkty edukacyjne. Informacje – http://www.kursy-elearning.pl i w kolejnych wydaniach „Pulsu”.

1. Nowa koncepcja zaopatrzenia implanto-protetycznego bezzębnej żuchwy
Dr n. med. Krzysztof T. Śliwowski, Zahnklinik Rhein-Ruhr, Mulheim, Niemcy

2. Protezy bezklamrowe – uzupełnienia wykonane w oparciu o implanty
Dr n. med. Andrzej Krocin, były adiunkt Zakładu Protetyki i Zakładu Propedeutyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii WUM
Lic. tech. dent. Paweł Makowiecki, Laboratorium Techniki Dentystycznej M-Dentik w Bydgoszczy

3. Protezy bezklamrowe – uzupełnienia wykonane w oparciu o zęby własne pacjenta
Dr n. med. Andrzej Krocin, były adiunkt Zakładu Protetyki i Zakładu Propedeutyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii WUM
Lic. tech. dent. Paweł Makowiecki, Laboratorium Techniki Dentystycznej M-Dentik w Bydgoszczy

4. Wprowadzenie do leczenia zespołowego wad gnatycznych
Prof. dr hab. Janusz Piekarczyk, dr n. med. Konrad Walerzak, Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii WUM

5. Zaburzenia funkcji poznawczych
Prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza, kierownik Kliniki Psychiatrii WUM

6. Kryteria doboru hormonalnej terapii zastępczej
Prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii $Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

7. Złoty standard leczenia chorych na łagodny rozrost stercza (BPH) ze współistniejącą nadaktywnością pęcherza moczowego (OAB)
Prof. nzw. dr hab. n. med. Sławomir Dutkiewicz, kierownik Zakładu Profilaktyki i Epidemiologii Onkologicznej Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego J. Kochanowskiego w Kielcach

8. Współczesne standardy w leczeniu przerzutowego raka piersi, ze szczególnym uwzględnieniem chorych z nadekspresją receptora HER-2
Doc. dr hab. n. med. Krzysztof Krzemieniecki, kierownik Zakładu Chemioterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

9. Depresja – rozpoznanie i leczenie
Prof. dr hab. n. med. Bartosz Łoza, kierownik Kliniki Psychiatrii WUM

10. Prawo medyczne – Zgoda pacjenta
Dr Anna Płatkowska-Kułaj, radca prawny

Archiwum