28 kwietnia 2011

Trybun chorych na raka

Polskie Amazonki Ruch Społeczny organizuje Plebiscyt „Trybun Chorych na Raka”. Tym honorowym tytułem Ruch będzie nagradzać osoby, którym los pacjentów onkologicznych w Polsce nie jest obojętny, które robią trochę więcej niż należy, by polscy pacjenci chorzy na nowotwory mieli taki sam komfort chorowania jak ich koledzy w całej Europie.

Do plebiscytu można zgłaszać publicystów, lekarzy, działaczy społecznych lub inne osoby wspierające chorych, wraz z krótkim opisem ich działalności. Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem: trybun@ruchspoleczny.org.pl, można je wysyłać także pocztą tradycyjną na adres: Polskie Amazonki Ruch Społeczny, ul. Roentgena 5, 01-782 Warszawa z dopiskiem „Trybun”. Czekamy na nie do 30 kwietnia 2011 r.
Spośród zgłoszonych kandydatów specjalnie powołane jury zatwierdzi do udziału w plebiscycie te osoby, których działalność i inicjatywy uzna za najcenniejsze, i podda te kandydatury głosowaniu internautów. Osoby te będziemy przedstawiać na stronie internetowej http://www.ruchspoleczny.org.pl.
Głosami internautów zostaną wytypowane wybitne postaci, którym sprawa polskiej onkologii jest bliska sercu. Głosowanie będzie trwało od 1 maja do 31 sierpnia br.
Szczegółowy regulamin plebiscytu znajduje się na stronie ruchu: http://www.ruchspoleczny.org.pl

am

Archiwum