27 maja 2011

Odznaczenia Laudabilis

Najwyższym odznaczeniem warszawskiego samorządu lekarskiego w tym roku zostali uhonorowani:

Krystyna Anioł-Strzyżewska – doktor nauk medycznych, adiunkt w Instytucie Sportu w Warszawie, zasłużona w propagowaniu sportu w środowisku lekarskim.

Krzysztof Dziubiński – doktor nauk medycznych, specjalista w dziedzinie chorób zakaźnych i epidemiologii, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów, twórca i organizator ośrodka szkoleniowego wzorcowego dla innych izb lekarskich.

Stefan Kruś – profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, patomorfolog, były kierownik Zakładu Anatomii Patologicznej Akademii Medycznej w Warszawie, zasłużony wychowawca i nauczyciel akademicki, wspierający działalność samorządu lekarskiego.

Grzegorz Latek – specjalista chorób wewnętrznych działający w samorządzie lekarskim od 1989 r., zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, zaangażowany w pracę nad powierzonymi zadaniami.

Barbara Paczwa – specjalista pediatrii, były ordynator Oddziału Noworodkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, wieloletnia działaczka Delegatury Radomskiej OIL w Warszawie, szczególnie zaangażowana w pracę Komisji Etyki oraz Emerytów i Rencistów.

Rafał Paluszkiewicz – profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, chirurg w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, działacz samorządu lekarskiego od 1993 r., od 10 lat przewodniczący Komisji ds. Konkursów ORL.

Jacek A. Piątkiewicz – lekarz, doktor nauk chemicznych, specjalista diabetolog, dyrektor Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej, działacz samorządu lekarskiego od chwili jego reaktywowania, wybitny znawca prawa medycznego, wykładowca szkolący stażystów w OIL w Warszawie, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Liliana Piwowarczyk – lekarz dentysta, specjalista ortodoncji, pracująca w Garwolinie, aktywnie uczestnicząca w pracy samorządu lekarskiego od początku II kadencji, działaczka Komisji Stomatologicznych ORL i NRL.

Jerzy A. Polański – profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, chirurg, kierownik II Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej w Szpitalu Czerniakowskim, dziekan II Wydziału Lekarskiego WUM, w samorządzie lekarskim od 1989 r., szczególnie aktywny w okresie odradzania się organizacji, wiceprzewodniczący ORL I kadencji, delegat na zjazdy okręgowe i krajowe, przewodniczący Komisji ds. Konkursów w latach 1990-1997.

Aleksandra Wyględowska-Tucholska – specjalista anestezjolog, były ordynator w szpitalu w Pruszkowie, działaczka Okręgowego Sądu Lekarskiego od 1993 r., perfekcyjnie rozwiązująca sprawy trudne i skomplikowane.

Uchwała nr 15/R-VI/11 Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie z 25 marca 2011 r.

mkr

Archiwum