23 maja 2011

Z Mazowsza

Szpital w Rudce będzie modernizowany
Samorząd województwa mazowieckiego przekaże ponad 600 tys. zł na modernizację szpitala w Rudce.
W 2011 r. ponad 300 tys. zł zostanie wydane na informatyzację i unowocześnienie radiologii w placówce. Szpital przeprowadzi również modernizację centralnej stacji przygotowania łóżek przez unowocześnienie transportu pionowego w budynku głównym.

Ostrów Mazowiecka: poradnie, których nie ma
Radni powiatu ostrowskiego zdecydowali o przekształceniu Szpitala Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.
Uchwała zaakceptowana przez radnych zakłada zmianę struktury organizacyjnej placówki. Zlikwidowane zostaną: Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, gabinet mammograficzny oraz poradnie: ortodontyczna, gastroenterologiczna, reumatologiczna, seksuologiczna i chorób sutka. Likwidowane jednostki jednak i tak nie pracują, więc ich wykreślenie jest formalnością. Przykładowo poradnia seksuologiczna nie funkcjonuje od 2003 r., a gdy działała, cieszyła się niezbyt dużą popularnością.

Nowoczesne protezy w Garwolinie
1 marca br. w garwolińskim szpitalu zorganizowano prezentację pionierskich protez do alloplastyki stawu kolanowego, które w przeciwieństwie do standardowej są projektowane dla konkretnego pacjenta.
Stosowanie nowej protezy upraszcza technikę zabiegu operacyjnego, skraca jego czas oraz zmniejsza ilość utraconej przez pacjenta krwi. Ogranicza możliwości powstania zatorów tłuszczowych. Ma także zastosowanie u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego w takim stopniu zaawansowania, w którym inne metody nie są skuteczne. Pierwsza operacja z zastosowaniem protezy przeprowadzona zostanie w Garwolinie już latem br.

Pierwsza fetoskopowa laseroterapia w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny ma sprzęt do leczenia zespołu przetoczenia u bliźniąt
29 marca 2011 r. w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM wykonano pierwszą w województwie mazowieckim operację z zakresu chirurgii wewnątrzmacicznej płodu. U 27-letniej pacjentki w ciąży bliźniaczej jednokosmówkowej, dwuowodniowej, powikłanej ciężkim zespołem przetoczenia między bliźniętami (TTTS), wykonano fetoskopową laserową koagulację anastomoz naczyniowych łączących układy krążenia obu płodów. Zabieg wykonał zespół w składzie: prof. dr hab. Mirosław Wielgoś i dr hab. Piotr Węgrzyn, pod kierunkiem prof. dr. Jacques’a Jani, kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii Szpitala Uniwersyteckiego w Brukseli, jednego z najlepszych specjalistów w dziedzinie małoinwazyjnej chirurgii płodowej na świecie. Prof. Mirosław Wielgoś, kierownik I Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii, przewodniczący Sekcji Perinatologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, od wielu lat zajmuje się medycyną matczyno-płodową, szczególnie w aspekcie wewnątrzmacicznej terapii choroby hemolitycznej płodu. Jako konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii, od dawna zabiega o stworzenie pełnoprofilowego ośrodka diagnostyki i terapii płodu na Mazowszu.

pk

Szpital na Solcu ma 90 lat
W lutym 1921 r. ówczesna Kasa Chorych, odpowiadając na ogromne potrzeby zdrowotne mieszkańców Śródmieścia i Powiśla w Warszawie, otworzyła 60-łóżkowy oddział ginekologiczny w budynku przy ul. Solec 93.
W następnych latach powstały kolejne oddziały: chirurgiczny, ortopedyczny i obserwacyjny. Po gruntownej przebudowie, pod koniec 1937 r. był to najnowocześniejszy szpital w stolicy.
Losy placówki w latach powojennych zmieniały się. Szpital współpracował z Akademią Medyczną, rozbudowywał się, niestety rosło też jego zadłużenie. Samorząd m.st. Warszawy, który jest dla szpitala organem założycielskim, zdecydował, że stanie się on spółką kapitałową. Od 1 stycznia br. działa więc jako NZOZ – Szpital Solec sp. z o.o.

mkr

Czy bać się gruźlicy?
W bieżącym roku mija 130 lat od odkrycia prątka gruźlicy i 90 lat od wynalezienia przeciwko niej szczepionki.
W Polsce na gruźlicę chorują obecnie głównie osoby starsze, które zakaziły się jej prątkiem w młodości. Liczba zachorowań zmniejszy się znacząco dopiero z odejściem pokoleń, których młodość przypadła na lata 40., 50. i 60, gdy zapadalność na gruźlicę była duża.
Dzieci w naszym kraju chorują na gruźlicę stosunkowo rzadko. W 2009 r. odnotowano 99 przypadków na 100 tys. dzieci do 14. roku życia. Szczepienie BCG chroni maluchy przed groźnymi postaciami tej choroby. Szczególnie ważne jest pierwsze szczepienie.
Wśród krajów Unii Europejskiej jesteśmy na 7. miejscu pod względem liczby zachorowań. Wysokie prawdopodobieństwo zakażenia występuje u osób mieszkających z chorym. Na szczęście jedynie 10 proc. zakażonych zachoruje.
Zdaniem prof. dr hab. n. med. Marii Korzeniewskiej-Koseły z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc nowym źródłem zakażeń mogą być kontakty z obcokrajowcami, zarówno w Polsce, jak i podczas podróży zagranicznych. W 2009 r. zarejestrowano 53 przypadki gruźlicy u cudzoziemców przebywających w Polsce, w tym u dwojga dzieci w wieku do 4 lat.

Nowe programy lekowe na SM
W Ministerstwie Zdrowia zakończono prace nad dwoma programami terapeutycznymi dla pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane (SM).
Pierwszy z nich jest zmodyfikowanym dotychczas stosowanym programem leczenia interferonem. Drugi wprowadza zupełnie nowy lek przeznaczony dla osób, u których stosowanie pierwszego nie przynosi pożądanych rezultatów.
Zdaniem prof. dr hab. n. med. Danuty Ryglewicz, krajowego konsultanta w dziedzinie neurologii, oba programy znacznie zwiększą szansę leczenia osób z SM. W pierwszym programie zmienia się kryteria podawania interferonu. Zniesiony zostaje limit wieku u osób dorosłych, którym podaje się lek, a u dzieci – obniżony do 12. roku życia. Wydłuża się czas jego stosowania z 2-3 lat do 60 miesięcy.
Drugi program przewiduje wprowadzenie leku Tysabri (substancja czynna – natalizumab), który jest przeciwciałem monoklonalnym. Daje on 60-procentową skuteczność, ale powoduje silne powikłania. Jest też drogi.
W Polsce leczy się obecnie ok. 4,2 tys. pacjentów z SM. Wydatki na ten cel wynoszą około 120 mln zł rocznie. Wprowadzenie nowych programów spowoduje wzrost kosztów o 70 proc.

mkr

Ośrodek dla seniorów
SP ZOZLO Warszawa-Żoliborz wzbogacił się o nową placówkę, której głównymi użytkownikami będą osoby starsze. W wyremontowanej i zmodernizowanej przychodni przy ul. Elbląskiej 35 powstał ośrodek kompleksowej pomocy.
Będą w nim czynne poradnie: POZ, ginekologiczno-położnicza, geriatryczna, zdrowia psychicznego oraz dzienne oddziały: psychogeriatrii, rehabilitacji, fizjoterapii, a także klub seniora. Dzięki wyposażeniu w windy i podjazdy budynek został przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zakupiono też nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny. Inwestycja kosztowała 3 mln zł, połowę pokryła dotacja m.st. Warszawy.
W klubie seniora odbywać się będą imprezy, w których organizacji mają pomagać studenci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia
System „Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia” (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję, więc dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni, umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych.
http://www.agresja-hipokrates.org

eg

50 lat Szpitala Międzyleskiego

Uroczystość 50-lecia Szpitala Międzyleskiego (dawniej Szpitala Kolejowego) odbyła się 1 kwietnia br. w Teatrze Polskim w Warszawie. Wśród zaproszonych gości byli: kardynał Kazimierz Nycz i arcybiskup Henryk Hoser, wiceminister zdrowia Marek Haber, wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, wicemarszałek województwa mazowieckiego Marek Kierwiński i wielu innych, również przedstawiciele PKP.
Historię szpitala, z ciekawą ilustracją filmową, przedstawił dyrektor Jarosław Rosłon, natomiast prof. Jacek Imiela wygłosił interesujący wykład pt. „Humanizm w medycynie”. Wręczono odznaczenia zasłużonym dla szpitala.
W drugiej części uroczystości wystąpił Waldemar Malicki z „Filharmonią dowcipu”, co znakomicie rozluźniło atmosferę. Spotkanie zakończyło się w kuluarach, przy lampce wina. Wielu z nas miało okazję do rozmowy z koleżankami i kolegami sprzed lat.
Poprzedniego dnia na terenie szpitala odbył się „wieczór wspomnień”, na który przybyło ponad 150 osób. Ze wzruszeniem rozpoznawaliśmy siebie i znajomych na archiwalnych zdjęciach (minęło 50 lat). Spotkanie urozmaiciła wystawa malarska byłych i obecnych pracowników szpitala – Wiesława Spiechowicza, Włodzimierza Cerańskiego i Arkadiusza Janiona.
Janusz Całkowski, radiolog, ofiarował szpitalowi piękną rzeźbę Asklepiosa – dzieło własne. Wspominano tych, którzy odeszli na wieczny dyżur. Anegdotki z przeszłości były nierzadko przyjmowane salwami śmiechu. Spotkanie prowadził Maciej Kierył – anestezjolog, muzykoterapeuta, poeta, konferansjer, „dinozaur szpitala” – w znakomitej formie.

Włodzimierz Cerański

Archiwum