28 czerwca 2011

Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak tu? Tylko we Lwowie…

Po rozpadzie Związku Radzieckiego i uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę Polacy na Wschodzie odzyskali nadzieję, że słowa cytowanej w tytule piosenki, oddającej atmosferę przedwojennego Lwowa, nie pozostaną pustą frazą. 13 maja 1991 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie, stawiającego sobie za cel, oprócz integracji lekarzy Polaków okręgu lwowskiego, pomoc medyczną dla samotnych i schorowanych rodaków.

Od tego czasu mija już 20 lat i słabną nadzieje związane z pomarańczową rewolucją. Sytuacja Polaków jest coraz trudniejsza. Pamiętne spory o Cmentarz Orląt Lwowskich, zmiany polskiego nazewnictwa ulic, likwidacja katolickich kościołów, przeinaczanie historii – to metody nacjonalistycznych polityków, którzy rozwiązanie problemów ekonomicznych kraju próbują zastąpić kampanią skierowaną przeciw naszym rodakom. Młode pokolenia Polaków szukają swojego miejsca poza Ukrainą, z braku perspektyw i oczekiwanego wsparcia z Polski.
Dotyczy to również Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, które funkcjonuje tylko dzięki oddanym społecznikom, takim jak jego prezes doc. Ewelina Hrycaj-Małanicz, która pełni tę funkcję od 1994 r. i jest pracownikiem naukowego Uniwersytetu Medycznego we Lwowie. Do dzisiaj z powodu braku pieniędzy stowarzyszenie nie ma własnej siedziby, korzysta z gościny Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Pomysł stworzenia fundacji, mającej umożliwić zakup lokalu dla SLP na ambulatorium dla rodaków (zainicjowany na uroczystości 10-lecia SLP), nie doczekał się realizacji.
Od 22 do 24 września br. we Lwowie będziemy obchodzić 20-lecie tego zasłużonego stowarzyszenia. Dziesięć lat temu, po wielu zabiegach dyplomatycznych, dzięki wsparciu Naczelnej Rady Lekarskiej, w jubileuszu uczestniczyło ponad 200 osób z Polski, Europy, Ameryki i krajów byłego ZSRR. Grupowe wyjazdy zorganizowały izby: naczelna, warszawska, wrocławska, łódzka. Gospodarzom ofiarowano jakże potrzebne leki, sprzęt medyczny, literaturę i komputer.
Najważniejsza była jednak nasza obecność.
Dzisiaj jesteśmy rodakom we Lwowie szczególnie potrzebni. W Polsce przez ostatnie dziesięć lat zaszły istotne zmiany, sytuacja Polaków na Ukrainie zmieniła się zaś na gorsze i nie powinniśmy o tym zapominać. 13 maja, w dniu 20. rocznicy powstania SLP, obradowała Naczelna Rada Lekarska, która zdecydowała się na pomoc w organizacji jubileuszu 20-lecia SLP we Lwowie oraz organizację posiedzenia Prezydium NRL w czasie obchodów. Również nasza ORL przyjęła uchwałę o finansowym wsparciu uroczystości, podjęto się organizacji wspólnego wyjazdu wraz z emerytowanymi lekarzami mającymi lwowskie korzenie, którzy mogą liczyć na wsparcie Fundacji „Pro seniore”.
Bardzo liczę na udział w jubileuszu lekarzy naszej Izby. Warto zabrać najbliższych, by pokazać piękno i historię Lwowa oraz okolic, poznać niezwykłą gościnność rodaków i dać świadectwo naszej pamięci. Pamiętajmy o historii Lwowa, o Uniwersytecie Jana Kazimierza, hitlerowskiej zbrodni na Wzgórzach Wuleckich 4 lipca 1941 r., gdzie wśród rozstrzelanych 22 profesorów lwowskich 12 było z Wydziału Lekarskiego UJK, o pięknych, ale zaniedbanych zabytkach, cmentarzach i kościołach, o siedzibie przedwojennej izby lekarskiej. A może kiedyś usłyszymy:
Niech inni se jadą, gdzie mogą, gdzie chcą,
do Wiednia, Paryża, Londynu,
a ja się ze Lwowa nie ruszę za próg,
ta mamciu, ta skarz mnie Bóg.
Zainteresowanych wyjazdem proszę o kontakt z OIL.

Krzysztof Makuch

Zaproszenie

Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie obchodzi w 2011 r. 20-lecie działalności. Z tej okazji w terminie 22-24.09.2011 r. organizujemy uroczyste spotkanie jubileuszowe i międzynarodową konferencję naukową poświęconą zagadnieniom zdrowia publicznego, aktualnym problemom medycyny praktycznej i historii polskiej sławnej medycyny we Lwowie.
Planujemy bogaty program kulturalny i turystyczny: zwiedzanie Lwowa i jego okolic (m.in. Wysokiego Zamku, Truskawca, Karpat). Uczestnicy wycieczek będą oprowadzani przez polskich przewodników.
Zapraszamy wszystkich chętnych lekarzy z osobami towarzyszącymi na naszą imprezę do Lwowa. Prosimy również o udział naukowy w konferencji, zgodnie ze wskazaną tematyką.
Osobom, które zadeklarują udział, zarezerwujemy hotel. Jest również możliwość zamieszkania na czas konferencji lub dłuższy u polskich rodzin (za odpowiednią opłatą).
Zainteresowani udziałem w naszej konferencji mogą pisać pod adresem:

Stowarzyszenie Lekarzy Polskich we Lwowie
Ukraina, 79007 Lwów, ul. Niżyńska 32
Ewelina Małanicz, tel. (0322) 76-81-43
malanicz.basia32@gmail.com

Jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia Lwowa i Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie. Na pewno będzie miło.
Przesyłam serdeczne pozdrowienia.

prezes
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie
Ewelina Hrycaj-Małanicz

Archiwum