15 czerwca 2011

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System „Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia” MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję, więc dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni, umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych.
http://www.agresja-hipokrates.org

eg

Archiwum