23 czerwca 2011

W Sejmie o stomatologii – na razie bez rezultatów

Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza ok. 3 proc. swojego budżetu na świadczenia stomatologiczne, nie bacząc na to, że – jak podaje WHO – procedury stomatologiczne pod względem wysokości kosztów zajmują czwarte miejsce wśród wszystkich procedur medycznych. Tak niska wycena kosztów związanych z usługami stomatologicznymi nie pokrywa potrzeb polskich pacjentów w tej dziedzinie.

O problemach związanych ze stomatologią rozmawiali z posłami Sejmowej Komisji Zdrowia przedstawiciele izb lekarskich na specjalnym posiedzeniu 11 maja br. Reprezentujący stowarzyszenia lekarzy dentystów Andrzej Cisło poinformował o wycenie procedur stomatologicznych, stwierdzonych przez stowarzyszenia nieprawidłowościach, a także niedoskonałościach w prowadzonych przez NFZ postępowaniach konkursowych i odwoławczych.
Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej przypomnieli ponadto, że w marcu 2011 r. roku Ministerstwo Zdrowia otrzymało 30-stronicowe opracowanie na temat kontraktowania świadczeń stomatologicznych przygotowane przez Komisję Stomatologiczną NRL.
Marta Klimkowska-Misiak, wiceprezes warszawskiej ORL, poinformowała, że w niektórych oddziałach wojewódzkich stawka za ekstrakcję zęba wynosi mniej niż 20 zł, podczas gdy już 15 lat temu, w związku z wprowadzaniem Rejestru Usług Medycznych, wyliczono koszt tego świadczenia na 30 zł.
Posłowie byli najbardziej zainteresowani świadczeniami dentystycznymi dla najmłodszych. Marta Klimkowska-Misiak mówiła, że izbowy zespół ds. współpracy z NFZ kilkakrotnie spotykał się z wiceprezesem NFZ Maciejem Dworskim, dyrektorem Departamentu Świadczeń Zdrowotnych NFZ Krzysztofem Klichowiczem oraz dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia Dagmarą Korbasińską w celu wypracowania możliwości wprowadzenia współczynnika korygującego dla procedur stomatologicznych u dzieci na wzór istniejącego już w podstawowej opiece zdrowotnej. Niestety, nie udało się wprowadzić takiego rozwiązania. Na domiar złego, po konkursie ofert na rok 2011, zmniejszyła się i tak już niewielka liczba szkolnych gabinetów stomatologicznych.
Przedstawiciele NFZ nie ustosunkowali się do konkretnych zarzutów, a przedstawiona przez nich informacja została przez posłów uznana za niepełną. W związku z tym komisja postanowiła kontynuować temat leczenia dentystycznego na kolejnym posiedzeniu, zobowiązując NFZ do przedstawienia dokładnej informacji na temat sytuacji w stomatologii kontraktowanej przez fundusz, a Ministerstwo Zdrowia – do uzupełnienia informacji o problematykę stomatologii dzieci i młodzieży.

Marta Klimkowska-Misiak,
wiceprezes ORL

Archiwum