15 lipca 2011

Lekarze bez Granic zapraszają do udziału w misjach

Uhonorowana Pokojową Nagrodą Nobla międzynarodowa organizacja Lekarze bez Granic poszukuje chętnych do pracy na misjach. 31 maja w siedzibie OIL odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji z wszystkimi zainteresowanymi.

Co oferuje organizacja?
Możliwość praktykowania medycyny w czystej postaci. Myli się jednak ten, który sądzi, że Lekarze bez Granic to organizacja, która w rejonach klęsk żywiołowych, konfliktów, obszarach nędzy i głodu niesie jedynie pomoc humanitarną.
– Jesteśmy też świadkami wydarzeń i przekazujemy wiedzę o tym, co się w tych rejonach dzieje, w imieniu tych, którzy nie mogą tego robić – mówił Andreas Fertig, pielęgniarz, który uczestniczył w misjach. Powszechnie mówi się o Lekarzach bez Granic, że są pierwszą organizacją, która pojawia się w zapalnym rejonie, i ostatnią, która się z takiego rejonu wynosi.
Organizacja poszukuje lekarzy, pielęgniarek, położnych, logistyków, farmaceutów, psychologów, ekonomistów, epidemiologów i fizjoterapeutów. – Nie należy jednak pisać: chcę pojechać do Ugandy. To tak nie działa – wyjaśniał Andreas.
Wymagania bezwzględne:
– dwa lata doświadczenia zawodowego,
– znajomość języka angielskiego,
– wcześniejsze pobyty w krajach rozwijających się,
– gotowość do pracy w niestabilnych warunkach,
– elastyczność i duże zdolności adaptacyjne,
– umiejętność pracy zespołowej,
– zdolności organizacyjne,
– gotowość do uczenia się,
– umiejętność pracy w warunkach stresu,
– odpowiedzialność.

Dodatkowe atuty: • doświadczenie w nauczaniu • doświadczenie zawodowe w pracy w krajach rozwijających się • ukończenie kursu w zakresie medycyny tropikalnej • doświadczenie we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi.
Nie ma ograniczeń wiekowych, średnia wieku pracujących na misjach wynosi 38 lat.
Zainteresowani współpracą Polacy powinni skontaktować się z biurem w Berlinie. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: http://www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten/mitarbeiten-im-projekt/bewerben/bewerbungsformular-andere-laender-bewerber/index.html. Do formularza należy dołączyć list motywacyjny, CV, a w przypadku chirurgów – listę wykonanych operacji.
Organizacja skontaktuje się z wybranymi osobami i zaprosi je na rozmowę (może trwać nawet trzy godziny) do Berlina. Jeśli z Polski nadejdzie sporo zgłoszeń, możliwe, że rozmowy odbywać się będą w naszym kraju.
W razie pomyślnego przejścia rozmowy kandydat zostanie zaproszony na trwający ok. tygodnia kurs przygotowawczy do Niemiec lub Holandii (na koszt organizacji). Czas ten pozwoli na zapoznanie się z procedurami i standardami pracy Lekarzy bez Granic, np. stosowanymi lekami, wytycznymi klinicznymi (wszystkie wytyczne i standardy można znaleźć na stronie organizacji). Po kursie kandydat otrzyma propozycję wyjazdu wraz z profilem działalności misji.
Anestezjolodzy i chirurdzy często wyjeżdżają na misje na trzy miesiące, przedstawiciele innych zawodów – na 6-12 miesięcy. Organizacja dba, by wolontariusze nie ulegali wypaleniu zawodowemu. Dlatego na przykład po dwóch miesiącach pobytu są wysyłani na tygodniowy urlop, najczęściej do stolicy danego państwa. Dużą wagę przywiązuje się do zapewnienia kontaktu z bliskimi w kraju; w razie wypadków losowych (np. choroby w domu) wolontariusz ma możliwość powrotu. Kluczową sprawą jest zdolność współpracy, gdyż bywa, że każdy członek 16-osobowego zespołu pochodzi z innego kraju.
Podczas pierwszej misji wszyscy, niezależnie od wykonywanego zawodu, otrzymują to samo wynagrodzenie: 800-900 euro. Podczas następnych wyjazdów kwota ta może wzrosnąć do 1200-1500 euro. Organizacja pokrywa koszty dojazdu, noclegów, wyżywienia na miejscu, ubezpieczenia i szczepień.

jw

Archiwum