19 lipca 2011

Muzy i my

Okiem Eskulapa

3 czerwca w Domu Lekarza w Katowicach odbył się finał II Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Okiem Eskulapa” ogłoszonego przez Śląską Izbę Lekarską. Jury pod przewodnictwem Justyny Szklarczyk-Lauer, dziekan Wydziału Projektowego ASP w Katowicach, spośród 261 nadesłanych zdjęć 75 lekarzy z całej Polski, wybrało 20 najlepszych prac. Przyznano także nagrodę specjalną dla najlepszego zdjęcia w konkursie. Otrzymała ją Daria Dziechcińska z Gliwic za pracę pt. „Zapatrzona”. Pozostali laureaci:

Kategoria I – „Oczy widzą, serce czuje”

  • I miejsce: Tryptyk, Maciej Hamankiewicz z Będzina,
  • II miejsce: bez tytułu, Waldemar Krzywania z Węgrowa,
  • III miejsce: „Jestem”, Eugeniusz Januszek z Chorzowa.

Kategoria II – „Człowiek w obiektywie”

  • I miejsce: Tryptyk, Daria Dziechcińska z Gliwic,
  • II miejsce: „Kanał”, Jarosław Woźniak (Kraków, Katowice),
  • III miejsce: „Lizbona”, Wojciech Wróbel z Katowic.

Kategoria III – „Istota szczegółu”

  • I miejsce: Tryptyk, Jacek Stypuła z Kielc,
  • II miejsce: Tryptyk „Lawa”, Krystyna Skupień z Rybnika,
  • III miejsce: Dyptyk „Lustrzane obrazy”, Jan A. Sagan z Kędzierzyna-Koźla.

O Muzyko! złudzenie i duszy i zmysłów…

Cytowany w tytule pierwszy wers wiersza Tymona Zaborowskiego doskonale oddaje atmosferę XII Festiwalu Ave Maria, który odbył się 25-28 maja w Czeladzi i Będzinie. Ostatniego dnia ważnym wydarzeniem był II Ogólnopolski Koncert Lekarzy w kościele św. Stanisława B.M. w Czeladzi. Współorganizowała festiwal Śląska Izba Lekarska, a kierownictwo artystyczne objął Sławomir Pietras.

Po zeszłorocznym sukcesie I Ogólnopolskiego Koncertu Lekarzy w Olsztynie zaproszenie lekarzy do udziału w Festiwalu Ave Maria było inspiracją do przeprowadzenia warsztatów muzycznych i wokalnych naszego środowiska. Zaproponowany występ czterech chórów okręgowych izb lekarskich, wspólnie z połączonymi: Orkiestrą Kameralną Lekarzy Operacja Muzyka z Poznania i Orkiestrą Kameralną Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wymagał pełnej mobilizacji opiekunów tych chórów i artystów. Dyrygentem i dobrym duchem koncertu był prof. Ryszard Handke, opiekun śpiewającego od 13 lat chóru Remedium Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Z lekarzami chóru szczecińskiego wystąpili artyści istniejącego od 20 lat chóru Medici pro Musica, pod dyrekcją Małgorzaty Wawruk, działającego pod patronatem Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, chór Śląskiej Izby Lekarskiej Cames (Cantus Medici ex Silesia) oraz najmłodszy – chór naszej warszawskiej izby – Medicantus pod dyrekcją Beaty Herman. Maria Rozynek – sopran, Marta Panfil – mezzosopran, Kornel Maciejowski – tenor i Eryk Rymanowski – bas, wspólnie wykonali „Missa Sancti Nicolai In G” Józefa Haydna. Ich występ został entuzjastycznie przyjęty przez publiczność i bardzo wysoko oceniony przez ekspertów: dyrektora festiwalu Sławomira Pietrasa i gościa honorowego koncertu prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego, prezesa PTL.
Satysfakcję sprawia wysoki poziom warszawskich chórzystów i orkiestry WUM. Ogromna w tym zasługa dyrygentki Beaty Herman. Dzięki gościnności i doskonałej organizacji imprezy Śląskiej Izby Lekarskiej, która spotkała się z dużym zrozumieniem lokalnych władz samorządowych, „operacja muzyka”, jak podkreślił prezes Śląskiej Izby Lekarskiej Jacek Kozakiewicz, była szczególnie udana i integrująca lekarzy muzyków. Cieszą słowa Sławomira Pietrasa: „Jak ci polscy lekarze muszą pięknie leczyć, skoro tak pięknie śpiewają”, i zaproszenie na kolejny XIII Koncert Ave Maria w 2012 r.

Krzysztof Makuch

Archiwum