15 lipca 2011

Obwieszczenia OKW

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej
z 13 maja 2011 r.
o uzyskaniu mandatu delegata zastępcy okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz uchwały nr 20 Okręgowej Komisji Wyborczej z 13 maja 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu zastępcy okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie i w związku z uchwałą nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. oraz § 45 pkt 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do ww. uchwały, na skutek wygaśnięcia mandatu zastępcy okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej kol. Macieja Brodowskiego ogłasza się, co następuje:

§ 1.

W związku z wygaśnięciem mandatu zastępcy okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie z 13 maja 2011 r. mandat delegata uzyskuje lek. Jan Józef Świerczek.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej
z 13 maja 2011 r.
o uzyskaniu mandatu delegata członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708) oraz uchwały nr 19 Okręgowej Komisji Wyborczej z 13 maja 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie i w związku z uchwałą nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. oraz § 45 pkt 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do ww. uchwały, na skutek wygaśnięcia mandatu delegata – lekarza dentysty w związku ze śmiercią kol. Janusza Bugaja, członka ORL, ogłasza się, co następuje:

§ 1.

W związku z wygaśnięciem mandatu delegata – lekarza dentysty, członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, z 13 maja 2011 r. mandat delegata uzyskuje lek. dent. Hanna Wąsowicz-Cićkiewicz.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej
z 13 maja 2011 r.
o wygaśnięciu mandatu zastępcy okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (DzU nr 219, poz. 1708), w związku z uchwałą nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. oraz § 45 pkt 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, będącego załącznikiem do ww. uchwały, oraz uchwały nr 21 Okręgowej Komisji Wyborczej z 13 maja 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu zastępcy okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie kol. Teresy Abgarowicz-Miłkowskiej ogłasza się, co następuje:

§ 1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu zastępcy okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie kol. Teresy Abgarowicz-Miłkowskiej z 13 maja 2011 r.

przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Michał Targowski

Archiwum