14 lipca 2011

SMS z Krakowa

Warto uhonorować 200-lecie Uzdrowiska Swoszowice, położonego opodal szlaku samochodowego z Krakowa do Zakopanego i otoczonego gęstą chmurą spalin. To jedyne w kraju uzdrowisko zlokalizowane w środku aglomeracji. Obecność podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia dr. Andrzeja Włodarczyka nadała temu jubileuszowi właściwą rangę. Warto może przypomnieć, że wzmianki o walorach leczniczych wód siarczanych Swoszowic pojawiały się już w XVI w. w pismach Wojciecha Oczki, nadwornego lekarza Stefana Batorego. W XVIII w. korzystali z nich m.in. Julian Ursyn Niemcewicz i Hugo Kołłątaj. W roku 1807 całą okolicę nabył prof. UJ, architekt, senator Rzeczypospolitej Krakowskiej Feliks Radwański, który zasłynął w historii Krakowa m.in. wytyczaniem szlaku Plant (uratował dzięki temu Bramę Floriańską), zainicjowaniem wzniesienia kopca Kościuszki oraz budową obserwatorium astronomicznego. W 1811 r. Radwański wybudował w Swoszowicach zakład kąpielowy i tę datę uważa się dzisiaj za początek działalności uzdrowiska.
Drugi jubileusz, nie mniej zacny, odbył się w Klinice Chorób Serca i Naczyń z okazji 80-lecia urodzin prof. Antoniego Jana Dziatkowiaka, nestora polskiej kardiochirurgii, ucznia prof. Jana Molla. Profesor został w Wikipedii umieszczony na liście ośmiu najwybitniejszych polskich kardiochirurgów. Ad multos annos, Panie Profesorze!
Z innych krakowskich ciekawostek wypada odnotować: otwarcie Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, które mieści się na terenie dawnej fabryki Schindlera; wprowadzenie opłat za parkowanie samochodów w dzielnicy Kazimierz; umorzenie śledztwa w sprawie wszechstronnie utalentowanej mikrochirurg Anny Chrapusty; otwarcie nowej przychodni Medicina oraz superkonferencję „Konstelacje 2011” z udziałem 12 bezspornych gwiazd światowej onkologii. Oczywiście to nie wszystko, bo odbył się też XXVIII Okręgowy Zjazd Lekarzy, ale przecież kolejną litanią dostrzeżonych grzechów NFZ-u nie będziemy czytelników „Pulsu” zamęczać. Fundusz zresztą chytrze wytyka błędy lekarzom i tka pajęczą sieć oskarżeń. Oto w Małopolsce dopatrzono się 170 uchybień w ciągu pół roku na 11 tys. czynnych zawodowo lekarzy i ok. 10 mln porad udzielonych miesięcznie…
No comments.

Wasz Cyrulik z Rynku Głównego

Archiwum