1 lipca 2011

Z Mazowsza

II Warszawska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
27 i 28 maja odbyła się II Warszawska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zatytułowana „Wpływ rozwoju technologicznego na interpretację badań laboratoryjnych”, zorganizowana przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jej tematem była ocena wpływu wprowadzania nowych metod na dostępność oznaczeń różnych parametrów laboratoryjnych, a także na zmianę interpretacji uzyskiwanych wyników. Program obejmował cztery wykłady plenarne oraz cztery sesje warsztatowe. Po ich zakończeniu uczestnicy wzięli udział w teście interaktywnym, odpowiadając na pytania dotyczące poruszanych zagadnień. W konferencji uczestniczyło ponad 300 osób z całej Polski, głównie pracownicy medyczni laboratoriów diagnostycznych.

Szpital Zachodni gwiazdą srebrnego ekranu
W Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim kręcony jest serial dokumentalny emitowany przez TVN Style.

Akcja dokumentu toczy się w szpitalu. Kamera śledzi codzienną pracę lekarzy i pielęgniarek na oddziale ratunkowym. W każdym odcinku pojawia się kilku nowych pacjentów z różnymi problemami zdrowotnymi. Kamera będzie pokazywała nawet najbardziej poważne przypadki medyczne. Widz ma szansę śledzić losy chorego od momentu pojawienia się w poczekalni, aż do wyjścia ze szpitala. Każdy będzie mógł obserwować pracę wielu specjalistów oraz zobaczyć, jak funkcjonuje oddział ratunkowy od kuchni. Serial ma także walor edukacyjny. Widzowie będą wiedzieli, jak radzić sobie w podobnych sytuacjach i dzięki temu być może kiedyś uratują komuś życie.

V Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód – Wschód
27-28 maja miała miejsce V Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Zachód – Wschód zorganizowana przez Instytut Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. Elżbietę Mierzwińską-Nastalską.

Tematem tegorocznego spotkania, złożonego z sześciu sesji, podczas których wygłoszono 63 wykłady, były „Współczesne metody diagnostyczne i terapeutyczne w rehabilitacji narządu żucia”. Konferencję otworzyła dyrektor Instytutu Stomatologii prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska. Słowa powitania do uczestników skierowali również rektor prof. Marek Krawczyk i dyrektor uniwersyteckiego Szpitala Dzieciątka Jezus prof. Janusz Wyzgał, a list przesłał dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Mirosław Wielgoś. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładów wprowadzających oraz doniesień zjazdowych, dotyczących wszystkich specjalności stomatologicznych.

Prof. Henryk Skarżyński doctorem honoris causa
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przyznała prof. Henrykowi Skarżyńskiemu godność doctora honoris causa.

Zasługi prof. Skarżyńskiego to m.in.: utworzenie Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, a także trwającą budowę Światowego Centrum Słuchu, które ma być oddane do użytku podczas polskiej prezydencji w UE. Senat APS docenił także skuteczność profesora w podważaniu obowiązujących dogmatów naukowych. Chodzi tu m.in. o stworzenie innowacyjnych metod leczenia częściowej głuchoty przy zastosowaniu implantu ślimakowego. Przypomniano o wdrożonych przez profesora rozwiązaniach w zakresie telemedycyny. Podkreślano, że to właśnie dzięki niemu tysiące ludzi odzyskało słuch, a jego osiągnięcia naukowe są nagradzane na cały świecie.

Nowy sprzęt w Grójcu
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu wzbogaciło się o nowy inkubator Atom V-2100g.

To ważne wydarzenie dla oddziału neonatologicznego centrum, ponieważ używany do tej pory inkubator miał już 15 lat. Nowe urządzenie kosztowało 50 tys. zł i zostało zakupione z funduszy spółki oraz Państwowego Zakładu Ubezpieczeń. Poza tym szpital otrzymał od firmy Faurecia 70 tys. zł na potrzeby oddziału noworodkowego.
Centrum planuje kolejne inwestycje: nabycie windy oraz uruchomienie poradni specjalistycznych.

Olimpiada Szkół Promocji Zdrowia w Siedlcach
3 czerwca 2011 r. odbyła się XI Olimpiada Szkół Promocji Zdrowia pod hasłem „Więcej wiesz – zdrowiej jesz”, zorganizowana przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

Pierwsza olimpiada miała miejsce w 2001 r. Młodzież z województwa mazowieckiego prezentuje podczas współzawodnictwa swoją wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zdrowego stylu życia.
I miejsce w zmaganiach olimpijskich zajęli uczniowie z Radomia, II miejsce – z Ostrołęki, III miejsce – z Siedlec. Patronat honorowy nad imprezą objął m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Patronat merytoryczny sprawował Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.
W Siedlcach program Szkół Promocji Zdrowia realizowany jest przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. we współpracy z II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi. Celem olimpiady jest rozpowszechnianie zasad zdrowego stylu życia, edukacja w zakresie zdrowia, kształtowanie sprawności paramedycznych oraz promowanie idei wolontariatu i realizowanie działalności społecznikowskiej.

pk

40 lat Szpitala Attis
Centrum Attis przy ul. Górczewskiej, przez wiele lat kojarzące się warszawiakom raczej ze starą nazwą – Ośrodek Medycyny Pracy Budowlanych, obchodzi 40 lat działalności.

Powstało w 1968 r. jako przemysłowa przychodnia dla pracowników budownictwa. Ale już wkrótce, w 1971 r., oddano do użytku drugą część obiektu – szpital, a potem także Dom Zasłużonego Pracownika Budownictwa. Po 1999 r. szpital przeżywał trudne chwile, ale dzięki restrukturyzacji, zmodernizowaniu sprzętu do diagnostyki i rehabilitacji, wprowadzeniu nowych form opieki zdrowotnej (m.in. zabiegów chirurgii jednego dnia, Centrum Opieki nad Rodziną, a ostatnio także torakochirurgii w trybie chirurgii planowej) stał się jedną z najsprawniej działających placówek w Warszawie. Jest nowocześnie zarządzany, w czym niemała zasługa dr. Wiktora Masłowskiego, który od dziesięciu lat pełni w nim funkcję dyrektora.
W czerwcu 2011 r. odbyły się uroczystości jubileuszowe, podczas których kilkudziesięciu pracowników udekorowano odznaczeniami państwowymi, resortowymi i „Za zasługi dla Centrum Attis”. Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano: Danutę Paśnicką, Wiktora Masłowskiego i Michała Niemczyka.

Innowacyjna operacja w Szpitalu Bielańskim
W Klinice Neurochirurgii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Klinice Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego WUM w Szpitalu Bielańskim, kierowanej przez prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Czernickiego, przeprowadzono operację wszczepienia protezy dynamicznej dysku w odcinku szyjnym kręgosłupa. Tego typu implant, najbardziej zbliżony do naturalnego dysku, zastosowano w Polsce po raz pierwszy.

Operację przeprowadził dr Mariusz Głowacki. Pacjentką była 43-letnia kobieta cierpiąca na bóle kręgosłupa. Zabieg polegał na usunięciu chorego dysku i wszczepieniu w to miejsce sztucznego.
Choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa są coraz powszechniej spotykane, stają się problemem społecznym. Dzieje się tak m.in. z powodu starzenia się populacji, a także stylu życia (mniej się ruszamy, długie godziny spędzamy za biurkiem, przy komputerze). Leczenie chirurgiczne tych schorzeń jest najtańsze i najefektywniejsze. Od lat w kraju stosowano klasyczne metody zespolenia, tzn. wszczepiano sztywny stabilizator. Rocznie wykonuje się u nas kilkaset takich operacji. Zdaniem specjalistów w ok. 30 proc. przypadków po pewnym czasie pojawiają się negatywne zjawiska – zrosty kostne. Istnieje też ryzyko szybszego zużycia się sąsiednich dysków.
Zastosowany w Szpitalu Bielańskim implant naśladuje biomechaniczne funkcje naturalnego dysku, co pozwala zachować pełną ruchomość kręgosłupa i szybko wrócić do zdrowia. Są osoby zdolne do pracy już następnego dnia po operacji. Pacjenci nie muszą chodzić w gorsetach czy kołnierzach szyjnych, które ograniczają ruchy i sprawność. Ruchome implanty kręgosłupa, zwłaszcza szyjnego, mają duże znaczenie, ponieważ nie wpływają negatywnie na pracę sąsiednich dysków.
Jednym z celów przeprowadzonej operacji jest ocena implantu i odpowiedź na pytanie, czy można dać mu rekomendację. Proteza dynamiczna produkcji amerykańskiej od sześciu lat wszczepiana jest w Europie. W Niemczech zastosowano ją w ok. 11 tys. zabiegów. Do Polski sprowadziła protezę firma LfC, która od 2007 r. współpracuje z partnerem z USA. Współpraca zaczęła się od sprzedaży do Stanów Zjednoczonych patentu na jeden z wyrobów medycznych LfC oraz związanego z tym know how. Był to pierwszy polski patent sprzedany po wojnie na tamten rynek. Obecnie LfC sprowadza do kraju i ocenia amerykańskie wyroby. Wśród nich znalazł się sztuczny dysk.

mkr

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System „Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia” (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską oraz Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję, więc dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których są oni szczególnie narażeni, umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych.
http://www.agresja-hipokrates.org

eg

Odznaczenie dla prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego

Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył prezesa PTL prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość wręczenia odznaczenia miała miejsce 3 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie.

kb

W trosce o zdrowie psychiczne
1 czerwca rozpoczął działalność oddział psychiatryczny w Szpitalu Wolskim. Inwestycja przebudowy poradni rehabilitacji w pawilonie XII na nowoczesny oddział dzienny została zrealizowana ze środków własnych szpitala i jest częścią Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Praktycznie urządzone sale terapii grupowej, gabinety psychologów i lekarzy oraz jadalnia stwarzają warunki do nowoczesnej terapii i rehabilitacji. Współpraca oddziału, którym kieruje specjalista psychiatra dr n. med. Barbara Stec-Szczęsna, z II Kliniką Psychiatryczną WUM, której przewodzi prof. dr hab. Andrzej Kokoszka, pozwoli na rozszerzenie działalności o terapię zaburzeń lękowych, afektywnych, osobowości, odżywiania i psychotycznych. W zespole terapeutycznym zatrudnionych jest czterech psychologów, pielęgniarka oraz dwóch terapeutów zajęciowych.

Krzysztof Makuch

Złote Skalpele
W tegorocznym konkursie Złoty Skalpel główne trofeum zdobył zespół prof. Jerzego Sadowskiego z Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Collegium Medicum UJ z Krakowa za nowe techniki wszczepiania biozastawek serca. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 24 maja br. w hotelu Bristol w Warszawie.

Wśród dziewięciu innowacji, zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, znalazł się system informatyczny do zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, funkcjonujący w ramach instytutu badawczego, zgłoszony przez zespół kierowany przez gen. bryg. dr. hab. med. Grzegorza Gieleraka z WIM w Warszawie.
Z okazji uroczystości wręczenia Skalpeli odbyła się konferencja poświęcona innowacjom w medycynie, podczas której prof. Wojciech Witkiewicz, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, mówił o możliwościach nowoczesnych rozwiązań i barierach utrudniających ich wprowadzanie w szpitalach publicznych, na przykładzie własnych doświadczeń po zakupie dla wrocławskiego szpitala robota daVinci, jedynego dotąd tego typu urządzenia w Polsce. Do barier zaliczył m.in. ograniczenia ze strony NFZ (długie oczekiwanie na podjęcie decyzji), brak całościowego rachunku kosztów leczenia i rehabilitacji, niską jakość produkowanej w kraju aparatury medycznej i materiałów, brak zainteresowania problemem kadry kierowniczej szpitali.

Nagroda Lewiatana

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan tegoroczną Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego dla przedsiębiorcy, który osiągnął sukces w biznesie, a jednocześnie działał na rzecz środowiska, przyznała Jerzemu Starakowi, przewodniczącemu Rady Nadzorczej Polpharmy SA, firma zaś została uznana za najbardziej innowacyjną w Polsce.
Nagrodę im. Władysława Grabskiego, dla osoby publicznej, która w decydujący sposób przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości, otrzymał minister kultury Bogdan Zdrojewski.
Nagrodą Specjalną Lewiatana uhonorowano Krystynę Jandę i Aleksandra Smolara.

mkr

Archiwum