24 sierpnia 2011

Kongres Audiologów w Warszawie

W czerwcu br. odbył się w Warszawie 10. jubileuszowy Kongres Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS) zorganizowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz sekcje: Audiologiczną i Foniatryczną Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.
Omawiano najistotniejsze problemy współczesnej audiologii, m.in. edukacji i rehabilitacji audiologicznej osób intelektualnie niepełnosprawnych. Nowością był „okrągły stół” poświęcony programom implantów słuchowych w Ameryce Łacińskiej.
Uczestnicy kongresu podpisali Europejski Konsensus Naukowy, dotyczący przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy u dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym. Zawiera on stanowisko europejskiego środowiska audiologów i foniatrów, terapeutów mowy oraz okulistów na temat problemu zaburzeń komunikacyjnych u dzieci rozpoczynających edukację szkolną, negatywnego wpływu zaburzeń słuchu, wzroku i mowy na prawidłowy rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka, a także roli, jaką odgrywa wczesna diagnostyka – najskuteczniej realizowana przez badania przesiewowe – oraz wczesna terapia.
Inicjatywa wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi została przyjęta przez ministra zdrowia i włączona do priorytetu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, w obszarze zdrowia publicznego.
Obchodzący 15-lecie istnienia Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu jest najmłodszym instytutem naukowo-badawczym w Polsce. Powstał na bazie Ośrodka Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Cochlear Center”, utworzonego w 1993 r. z inicjatywy prof. Henryka Skarżyńskiego. W latach 1993-1996 ośrodek prowadził kompleksową działalność badawczą, leczniczą i szkoleniową, rozwijał programy opieki nad osobami z uszkodzeniami słuchu w naszym kraju. Działalność instytutu, a przede wszystkim szereg nowatorskich inicjatyw podejmowanych przez prof. Skarżyńskiego, przyczyniła się do niezwykle dynamicznego rozwoju nowoczesnej otochirurgii i audiologii w Polsce, m.in. w zakresie implantów słuchowych.

mkr

Archiwum