22 sierpnia 2011

Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia

System „Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia” (MAWOZ) został utworzony przez Naczelną Izbę Lekarską oraz Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych w celu umożliwienia lekarzom i pielęgniarkom zgłaszania przypadków agresji w miejscach pracy. Pracownicy ochrony zdrowia na całym świecie są bardzo często narażeni na agresję, więc dokładne poznanie problemu oraz miejsc, w których szczególnie często występuje, umożliwia podjęcie działań zapobiegawczych.

egw
http://www.agresja-hipokrates.org

Archiwum