10 sierpnia 2011

Ocalić od zapomnienia

4 lipca minęło 70 lat od haniebnego mordu dokonanego na profesorach lwowskich i ich rodzinach przez hitlerowców na Wzgórzach Wuleckich.
19 czerwca br. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Lwowa, Uniwersytetu Śląskiego oraz Duszpasterstwa Akademickiego w Katowicach odsłonięto w krypcie Katedry Chrystusa Króla pamiątkową tablicę.
Uroczystość poprzedziła sesja naukowa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, poświęco na tym tragicznym wydarzeniom. Mszę świętą koncelebrował metropolita katowicki arcybiskup Damian Zimoń. W katedrze byli obecni profesorowie katowickich uczelni, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Katowic. Z tej okazji śląska Izba Lekarska wydała, wraz z krakowskim oddziałem Towarzystwa Miłośników Lwowa, wspomnienia profesora Tadeusza Ceypka, świadka hitlerowskiej okupacji Lwowa, cenionego lekarza laryngologa i humanisty. Jacek Kozakiewicz, prezes Śląskiej Rady Lekarskiej, pierwsze egzemplarze książki pt. Lwów w czasach trudnych wręczył arcybiskupowi Zimoniowi oraz Ewelinie Hrycaj-Małanicz, prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie. Pamięć o zamordowanych profesorach lwowskich, wśród których było kilkunastu kierowników klinik i ordynatorów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza, jest naszym moralnym obowiązkiem.

km

Archiwum