13 października 2011

Na posiedzeniu ORL: goście o informatyzacji

Zarząd Województwa Mazowieckiego będzie się starał o pozyskanie środków unijnych na przystosowanie szpitali do wymogów stawianych w ustawie o informacji w ochronie zdrowia. – Na informatyzację szpitali potrzebne są duże nakłady – powiedział na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej we wrześniu wicemarszałek województwa mazowieckiego Krzysztof Strzałkowski. Razem z zastępcą dyrektora Departamentu Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Krzysztofem Romanowskim byli gośćmi specjalnymi ORL. Poinformowali o audycie, jaki zlecił zarząd województwa, by zbadać stan informatyzacji w podległych szpitalach.
– Sytuacja jest bardzo różna – ocenił dyrektor Romanowski. – Duży procent sprzętu, czyli komputerów, serwerów itp., nie będzie się nadawał za dwa lata do użytkowania w nowym systemie. Dodał, że są szpitale, w których nadal używane jest oprogramowanie DOS.
Nie jest wykluczone, że zarząd województwa zaproponuje stworzenie centralnego programu informatyzacji ochrony zdrowia w całym województwie, by wszystkie szpitale na tym terenie, nie tylko podległe marszałkowi, ale także powiatowe i gminne, miały w nim udział.
Goście ORL podkreślili, że chcą współpracy z lekarzami. – To ma być system dla nich, a nie wbrew nim – powiedział Krzysztof Strzałkowski.

jw

Archiwum