1 października 2011

Polska wskazuje drogę Europie

Ustanowienie europejskiej sieci ośrodków badania narządów zmysłów oraz wzmocnienie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom komunikacyjnym u dzieci i wykrywania ich to część polskich propozycji, które znalazły się w projekcie konkluzji dotyczących priorytetów zdrowotnych naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
5-6 lipca 2011 r. na nieformalnym posiedzeniu unijnych ministrów zdrowia w Sopocie program zainicjowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu został przedstawiony przez dyrektora tego instytutu prof. Henryka Skarżyńskiego i uzyskał stuprocentową rekomendację do dalszej pracy ekipy roboczej w Brukseli, w celu przygotowania konkluzji Rady Unii Europejskiej zawierającej kolejne zalecenia dla Komisji Europejskiej.
– Wyrównywanie szans dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi to jeden z najlepszych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – mówi prof. Henryk Skarżyński.
Prowadzone w Polsce badania przesiewowe słuchu u dzieci szkolnych wykazały, że co piąte dziecko ma problemy ze słuchem, a niemal 60 proc. rodziców nie zdaje sobie z tego sprawy.
Według opinii prof. Adriana Daviesa z Instytutu Badań nad Słuchem MRC (W. Brytania) problemy ze słuchem ma ponad 500 mln ludzi na całym świecie. Przewiduje on, że do 2015 r. liczba osób z utratą słuchu większą niż 25 dB przekroczy 700 mln, a do 2025 r. ponad 900 mln ludzi na całym świecie będzie cierpieć z powodu niedosłuchu.

jw

Archiwum