22 października 2011

Profilaktyka chorób układu moczowo-płciowego

Szkolenia dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy i urologów na temat przyczyn zachorowalności na choroby układu moczowo-płciowego u mężczyzn powyżej 45. roku życia, objawów, związków przyczynowo-skutkowych z czynnikami zawodowymi oraz nowoczesnych metod leczenia i procedur postępowania w wypadku tych chorób rozpoczynają się we wrześniu br.

Zawiadomił o nich w liście skierowanym do prezesa ORL Mieczysława Szatanka wiceminister zdrowia Andrzej Włodarczyk. Zaplanowanych jest 120 edycji szkoleń dla ogółem ok. 6 tys. lekarzy. Odbywać się będą w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie wczesnego wykrywania chorób układu moczowo-płciowego u pracujących mężczyzn w wieku od 45 lat, ukierunkowanego na przeciwdziałanie dezaktywizacji zawodowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia w partnerstwie z Centrum Onkologii – Instytutem im. M. Skłodowskiej-Curie.
Szkolenia zostaną przeprowadzone we wszystkich miastach wojewódzkich, mają się rozpoczynać w piątek i kończyć w sobotę. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.mezczyzna45plus.pl.
Zgłoszenia uczestnictwa można także dokonać na adresy e-mailowe: jolanta.meller@coi.pl lub jagodaciesla@coi.pl.
Projekt jest skoncentrowany na trzech jednostkach chorobowych: raku gruczołu krokowego, raku pęcherza moczowego oraz raku nerki. W przypadku wszystkich tych schorzeń obserwuje się wzrost zachorowań po przekroczeniu 45. roku życia. Dane epidemiologiczne wskazują, że na ryzyko rozwoju tych chorób mają wpływ czynniki zawodowe. Podobnie jak inne schorzenia nowotworowe, również i wymienione choroby wykrywa się w Polsce w zbyt dużym odsetku w zaawansowanym stadium, co zmniejsza szanse wyleczenia. Projekt ma na celu odwrócenie tej tendencji.

jw

Archiwum