9 października 2011

Spotkania

Warszawskie Duszpasterstwo Lekarzy
Dzień patronalny lekarzy chrześcijańskich

19 października o godzinie 18.00, w święto św. Łukasza Ewangelisty, zostanie odprawiona w kościele środowiskowym lekarzy warszawskich u sióstr wizytek, przy Krakowskim Przedmieściu 34, msza święta w intencji środowisk medycznych. Przewodniczyć jej będzie ks. Mirosław Jaworski, duszpasterz warszawskich lekarzy, a w Rzymie w tym samym czasie będzie się modlił w intencji warszawskiej służby zdrowia duszpasterz z diecezji warszawsko-praskiej, ks. Arkadiusz Zawistowski, opiekun warszawskiej pielgrzymki lekarzy. We mszy świętej wezmą udział przedstawiciele Mazowieckiej Izby Lekarskiej.

Pragniemy zaprosić przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia. Jak pamiętamy, św. Łukasz Ewangelista był lekarzem i napisał jedną z najbardziej plastycznych Ewangelii. Czerpał wiele z osobistych relacji od Matki Bożej i być może był Jej lekarzem.

Lekarskie Zaduszki

9 listopada o godzinie 18.00 w kościele Sióstr Wizytek przy Krakowskim Przedmieściu 34 zostanie odprawione nabożeństwo wypominkowe w intencji mazowieckich lekarzy zmarłych w ciągu ostatnich dwóch lat. Wymienimy wszystkich, którzy odeszli – imiennie w czasie procesji w kościele. Modlić się będziemy, m.in. śpiewając „Dies irae”* wspólnie z Chórem Akademickim Uniwersytetu Medycznego. Nabożeństwu będą przewodniczyć duszpasterze warszawskich lekarzy: ks. Mirosław Jaworski oraz ks. Arkadiusz Zawistowski. Ofiary zebrane przy tej okazji zostaną przeznaczone na uporządkowanie starych lekarskich grobów na warszawskich Powązkach (po zimie). Koszt uprzątnięcia jednego grobu wynosi 48 zł, zebranymi pieniędzmi gospodaruje zarząd cmentarza.

ks. Mirosław Jaworski

*”Dies irae” (łac. Dzień gniewu) – początek napisanej na przełomie XII i XIII w. (prawdopodobnie przez Tomasza z Celano) rymowanej sekwencji, która od XIV w. włączona została do mszału, a od czasu reformy trydenckiej śpiewana jest w liturgii Kościoła rzymskokatolickiego w mszach żałobnych, w klasycznym rycie rzymskim. Najczęściej jest to również określenie całej tej sekwencji, a przy ściślejszym podziale – jej początku (drugim fragmentem sekwencji jest wtedy „Tuba mirum”). W nowym obrządku nie jest już powszechnie używana (ma charakter opcjonalny).

V Warszawskie Spotkania Diabetologiczne

Konsultant ds. diabetologii na Mazowszu prof. zw. dr hab. med. Waldemar Karnafel, kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii I Wydziału Lekarskiego WUM z przyjemnością zaprasza Państwa na jubileuszowe V Warszawskie Spotkania Diabetologiczne.
22 października 2011 r. Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213 w Warszawie.
Temat przewodni: Postępy w leczeniu cukrzycy typu 2.
Wstęp bezpłatny.
Organizator: casusMEDICAL, ul. Reglowa 4, 60-113 Poznań, tel. 61-830-40-67, organizator@wsd.waw.pl, http://www.wsd.waw.pl

Zaproszenie na posiedzenie Sekcji Historycznej

28 października 2011 r. (piątek), godz. 11.30.
Prof. dr Jerzy Woy-Wojciechowski „Trzy krótkie filmy z działalności Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”.
Dr hab. Andrzej Horban „Historia Szpitala Zakaźnego św. Stanisława w Warszawie”.
Oba posiedzenia odbędą się w Domu Lekarza Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego przy ul. Raszyńskiej 54 w Warszawie.
Wprowadzeni goście mile widziani.

Archiwum