17 października 2011

Szpitale ekologiczne

Baterie słoneczne i modernizacja systemów grzewczych oraz energetycznych – radomskie szpitale czeka sporo proekologicznych zmian, które pozwolą również oszczędzać pieniądze. Inwestycje w znacznej części finansowane są z funduszy zewnętrznych.

Radomski Szpital Specjalistyczny zyska niebawem m.in. nowe kotły grzewcze z liniami przesyłowymi. Duża część środków na modernizację kotłowni oraz montaż kolektorów słonecznych pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. – Był to projekt zbiorczy, dofinansowujący inwestycje proekologiczne w kilku miejskich obiektach, m.in. u nas – mówi Andrzej Pawluczyk, dyrektor placówki, której organem prowadzącym jest gmina Radom. Nowe kotły zastąpią wysłużony już dziesięcioletni sprzęt.
– Zyskamy kotły o dużej wydajności, czyli zaoszczędzimy na paliwie gazowym. Wymieniona zostanie również instalacja łącząca kotłownię z budynkami szpitalnymi. To bardzo ważne, bo jest już stara i powoduje duże straty podczas przesyłu. Nowa instalacja będzie ponadto wyposażona w monitoring ułatwiający zlokalizowanie ewentualnej awarii. Dzięki temu szybko da się problem usunąć – wylicza korzyści Janusz Puton, wicedyrektor ds. eksploatacyjnych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
Modernizacja kotłowni i montaż kolektorów słonecznych będą kosztować radomski szpital ok. 10 mln zł. Dofinansowanie z NFOŚ stanowi połowę tej kwoty. Warunkiem otrzymania środków z funduszu są wymierne korzyści dla środowiska, wynikające z modernizacji placówki. Według audytu, przeprowadzonego na etapie rozpatrywania wniosku, modernizacja kotłowni przyczyni się do spadku emisji spalin do atmosfery o ponad 13 proc. Zmiany pozwolą też szpitalowi na zmniejszenie kosztów ogrzewania wody o ok. 30 proc. Trwa przygotowywanie dokumentacji. Prace rozpoczną się najprawdopodobniej jeszcze w bieżącym roku i mogą potrwać do 2013. – Wiele robót może być wykonywanych tylko poza sezonem grzewczym, dlatego z pewnym zapasem szacujemy czas realizacji. Na pewno jednak zmieścimy się w terminie – dodaje dyrektor Puton.
Proekologiczne inwestycje planowane są również w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Udało się otrzymać na nie pieniądze z dwóch zewnętrznych, niezależnych źródeł. Razem z innymi placówkami podlegającymi samorządowi Mazowsza, m.in. Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespołem Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, szpital na Józefowie stał się beneficjentem Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, który zakłada finansowanie montażu kolektorów słonecznych w zakładach opieki zdrowotnej podlegających Samorządowi Województwa Mazowieckiego. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny otrzymał na montaż kolektorów 12 mln zł, czyli kwotę wystarczającą na pełne pokrycie kosztów. – Solary są dla nas bardzo ważne, bo zapewnią ogrzewanie wody dla całego szpitala – mówi Bożenna Pacholczak, główna księgowa.
Kolejną dużą inwestycją planowaną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym jest zakup instalacji fotowoltaicznej i kogeneratora. Oszacowano, że realizacja tego projektu zakończy się w 2012 r. Termin rozpoczęcia prac zależy od tego, kiedy uda się rozstrzygnąć przetargi na zakup urządzeń i wykonawstwo. Koszt urządzeń to 7 mln zł. 4,5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne w ramach działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka”. Kogenerator służy do produkcji energii elektrycznej, jest zasilany gazem. Posiadanie takiego urządzenia pozwoli szpitalowi na oszczędności przy zakupie energii elektrycznej. Ponadto w procesie produkcji energii wytwarzane jest ciepło, którego można użyć do ogrzewania wody. – Staramy się modernizować system energetyczny, bo to przynosi wymierne korzyści. Rocznie wydajemy na energię 2 mln zł. Zakup tych urządzeń pozwoli nam zaoszczędzić 400-500 tys. zł rocznie. To dla nas bardzo znacząca kwota, a pieniądze, które pozostaną, będziemy mogli wydać np. na leki lub spłatę zadłużenia – wyjaśnia Bożenna Pacholczak.
Drugie tyle szpital może zaoszczędzić dzięki silniejszej pozycji negocjacyjnej z producentami energii. Mazowiecka Agencja Energetyczna będzie reprezentować przy zakupie energii 16 placówek służby zdrowia naszego regionu (w tym dwóch z Radomia: WSzS i SWPZZPOZ). Dzięki tak dużemu zamówieniu można wynegocjować wyższe rabaty, a także uzyskać lepsze warunki dostaw energii. – Dużo mówi się o konieczności szukania oszczędności w służbie zdrowia. Nasze działanie ma właśnie taki cel. Pamiętajmy, że pieniądze, które w ten sposób szpitale zaoszczędzą, mogą zostać przeznaczone na inne cele – powiedział wicemarszałek Mazowsza Marcin Kierwiński. – Jeśli te rozwiązania tak znakomicie sprawdzają się na Zachodzie, czemu u nas miałoby być inaczej…

Ewa Waluś

Archiwum