1 października 2011

Z Mazowsza

Unijne dofinansowanie
Wprowadzenie e-usług dla pacjentów i personelu w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie oraz wdrożenie nowoczesnej technologii laboratoryjnej hodowli ludzkich kości to projekty, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają unijne dofinansowanie.
Jak zaznaczają władze samorządowe, pomysł wdrożenia nowoczesnych metod leczenia kości otwiera zupełnie nowe możliwości – zarówno dla specjalistów, jak i tych, którym zdrowiu może to pomóc. Projekt SGGW stwarza nowe szanse nie tylko dla weterynarii, ale także medycyny. Niezwykle ważne dla pacjentów i personelu będzie również zinformatyzowanie Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej. Ułatwi to pacjentom zapisanie się na wizytę oraz usprawni pracę placówki.

Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu ma certyfikat
Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu otrzymało Mazowiecki Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia 2011”.
Organizator konkursu – Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług – przyznaje certyfikat zakładom opieki zdrowotnej oraz firmom z sektora medycznego, które na każdym etapie działania kierują się etyką, profesjonalizmem, rzetelnością oraz efektywnością zarządzania. Otrzymują go firmy, samorządy, placówki medyczne, instytucje, które ze względu na zakres prowadzonej działalności zainteresowane są przede wszystkim budowaniem pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym i krajowym. Pragną też być utożsamiane z regionem, w którym działają i skąd wywodzą się ich partnerzy biznesowi i klienci. W obrębie tego regionu chcą również budować swoją wiarygodność. Konkurs ma charakter cykliczny, każdego roku rekomendowane przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o certyfikat. Mazowiecki Certyfikat dla Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu jest ważny rok, obejmuje okres 18 czerwca 2011 r. – 17 czerwca 2012 r.

Nowoczesny blok operacyjny w Otwocku
Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy w Otwocku ma jeden z najnowocześniejszych w Polsce bloków operacyjnych.
Korzystać będą z niego pacjenci Oddziału Ortopedii i Traumatologii. Inwestycję sfinalizowano dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Polsat, która na ten cel przekazała 5,4 mln zł. Nowy blok operacyjny powstał w miejscu niewykorzystywanej sali widowiskowej, znajdującej się w jednym ze skrzydeł szpitala. Zmniejszyło to koszty modernizacji i umożliwiło szybkie zaadaptowanie istniejącego obiektu do potrzeb nowych sal operacyjnych. Budowa trwała 14 miesięcy, bez przerywania pracy kliniki. Nowoczesne sale operacyjne posiadają zaplecze multimedialne, przystosowane do przekazu obrazu i dźwięku z pola operacyjnego. Specjalistyczna aparatura pozwala na obserwację operacji z dowolnego miejsca na świecie.

Miliony z Unii
Instytut Kardiologii w Warszawie zakupi specjalistyczną aparaturę laboratoryjną, która umożliwi diagnostykę i leczenie chorych nie tylko na Mazowszu, ale także w całym kraju.
Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 3,3 mln zł unijnego dofinansowania. Dzięki aparaturze prowadzone będą badania, których wyniki pozwolą na analizę nowych badań przesiewowych, zwiększających wykrywalność chorób układu krążenia, a także na poprawę diagnostyki i opieki nad osobami zagrożonymi dziedzicznymi chorobami układu sercowo-naczyniowego. Projekt zakłada nabycie 13 specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych dla czterech pracowni Instytutu Kardiologii. Do Pracowni Farmakologii Klinicznej i Terapii w Zakładzie Biochemii Klinicznej zakupione zostaną: zestaw do chromatografii cieczowej z podwójną detekcją masową LC-MS/MS, zestaw analityczny do HPLC, autosampler z termostatem, układem odgazowania fazy ruchomej oraz komputerem z oprogramowaniem integrującym i sterowaniem do systemu HPLC. Pracownia Biologicznie Czynnych Peptydów w Zakładzie Biochemii Klinicznej wzbogaci się o zestawy: do oznaczania stężenia katecholamin we krwi oraz do oznaczenia stężenia metoksykatecholamin we krwi. Do Samodzielnej Pracowni Biologii Molekularnej zakupione zostaną: rozbudowany system (układ optyczny, oprogramowanie, laser) Real Time PCR7500 do systemu z modułem do małej macierzy, zautomatyzowana stacja izolacji kwasów nukleinowych, zautomatyzowana stacja pipetująca, system do przesiewowego badania DNA Light Skaner 96 z oprogramowaniem oraz dwa termocyklery. Natomiast do Ośrodka Badań Przesiewowych Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego – aparat echokardiograficzny oraz aparat EKG. Obie pracownie utworzą w przyszłości centrum diagnostyki – Centrum Dziedzicznych Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego.

Bez barier w Wołominie
Szpital Powiatowy w Wołominie jest pierwszym w Polsce, w którym pacjenci mogą korzystać z usług tłumacza języka migowego on-line.
Usługa ta polega na tłumaczeniu na żywo rozmowy z osobą niesłyszącą za pomocą tłumacza przez Internet. Połączenie następuje automatycznie po przyciśnięciu jednego klawisza. Udostępnienie pacjentom usługi tłumacza on-line jest zgodne z Brukselską Deklaracją Języka Migowego, przyjętą przez Parlament Europejski w listopadzie 2010 r. W dokumencie tym wszystkie państwa członkowskie UE zostały wezwane do zagwarantowania osobom posługującym się językiem migowym takich samych praw, jakie mają inni obywatele.

Jubileuszowe dofinansowanie
9 sierpnia 2011 r. podpisano 1000. umowę o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Beneficjentem wsparcia w wysokości 3,3 mln zł został Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Środki finansowe przeznaczone zostaną na utworzenie w placówce Zakładu Diagnostyki i Leczenia Niewydolności Oddychania.

Baza Ratowniczo-Szkoleniowa w Zegrzu Południowym
1 lipca 2011 r. odbyła się uroczystość otwarcia Bazy Ratowniczo-Szkoleniowej Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Podczas uroczystości podpisano porozumienie o współpracy między Legionowskim WOPR a Komendą Stołeczną Policji. Odbyło się też otwarcie nowoczesnego budynku bazy oraz jej poświęcenie. Zgromadzeni na uroczystości goście mogli obejrzeć pokaz akcji ratunkowej w wykonaniu ratowników WOPR.

Nowocześnie w Piasecznie
W sierpniu br. w piaseczyńskim Szpitalu św. Anny dokonano szeregu operacji laparoskopowych przy użyciu nowoczesnego sprzętu.
Zabiegi zostały przeprowadzone w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Laparoskopii prowadzonej przez firmę EMC Instytut Medyczny. Szkolenie przeznaczone było dla lekarzy pracujących w placówkach należących do EMC i miało na celu edukację i pogłębianie umiejętności specjalistów.
W piaseczyńskim szpitalu przeprowadzono m.in. laparoskopowo wspomagane usunięcie trzonu macicy, laparoskopowe usunięcie torbieli jajnika i laparoskopową operację tarczycy.

Razem taniej
30 sierpnia 2011 r. został ogłoszony wspólny przetarg na zakup energii elektrycznej dla kilkunastu szpitali i placówek leczniczych, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Przetarg został przygotowany przez Mazowiecką Agencję Energetyczną, która na podstawie analizy umów i kosztów wytypowała 16 placówek ochrony zdrowia charakteryzujących się największym zużyciem energii elektrycznej. Efekt skali gwarantuje silniejszą pozycję w negocjacjach, a podmioty wchodzące w skład grupy kupują więcej, dzięki czemu mogą wynegocjować wyższe rabaty, a także uzyskać lepsze warunki dostaw. Samorząd Województwa Mazowieckiego jest prekursorem tego typu działań, które sprawdziły się w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej.

Nowy oddział w Wyszkowie
25 sierpnia br. w wyszkowskim szpitalu odbyło się uroczyste otwarcie odnowionego Oddziału Chirurgicznego.
Prace objęły nie tylko chirurgię, ale też wszystkie obszary znajdujące się pod i nad nią oraz teren sąsiednich oddziałów w zakresie wymiany instalacji i montażu potrzebnych urządzeń. Koszt inwestycji wyniósł prawie 1,6 mln zł. Po remoncie powstał oddział zgodny z wszelkimi wymogami i z zastosowaniem nowoczesnej technologii. Jest klimatyzowany, wymieniono kilkudziesięcioletnie meble. Prace nie przerwały funkcjonowania oddziału, który na bieżąco realizował swoje obowiązki.

pk

Nowa interna w Szpitalu Wolskim
Remont interny w Szpitalu Wolskim zakończony. Na początku września oddano do użytku Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Endokrynologii na drugim piętrze.
Wszystko lśni nowością, sale i korytarze pomalowane zostały na pastelowe kolory. Do każdego pokoju przylega łazienka. Są też jednoosobowe sale dla niepełnosprawnych oraz sale wzmożonego nadzoru, wyposażone w aparaturę kontrolującą funkcje życiowe pacjenta; pielęgniarki mają podgląd w dyżurce. W oddziale są też dwa mobilne kardiomonitory.
To dobre wiadomości dla mieszkańców Warszawy – mają teraz nowoczesny oddział spełniający wymagania sanitarne. Jest też i zła wiadomość – po remoncie liczba łóżek zmniejszyła się o 20. Wcześniej wyremontowany Oddział Chorób Wewnętrznych na trzecim piętrze, przez pracowników i pacjentów nazywany Ameryką, jest również mniejszy. W sumie remont oznaczał zmniejszenie liczby łóżek o 43.
Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii dr Anna Stefanowska nie ma złudzeń, że w sezonach większej zachorowalności będą dostawki. Problem w tym, że były także i przed remontem. Pani doktor martwi się, ale dziennikarzom zapowiedziała zmianę organizacji pracy. Plany są takie, by hospitalizacje trwały krócej.

jw

Archiwum