23 listopada 2011

90 lat samorządu lekarskiego

Okręgowe Izby Lekarskie w Białymstoku, Płocku i Warszawie wspólnie uczciły 90. rocznicę powołania samorządu lekarskiego w odrodzonej Polsce.
Okolicznościowa uroczystość odbyła się 30 września br. w salach Wojskowej Akademii Technicznej.

Spotkanie poprzedziła msza św. w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej na warszawskim Bemowie, którą koncelebrował arcybiskup Henryk Hoser, ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej. Podczas mszy zostały poświęcone sztandary izb warszawskiej i białostockiej. Z inicjatywy Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, a przede wszystkim jego prezesa Jerzego Jurkiewicza, powstał Honorowy Komitet Fundacyjny. W skład komitetu weszli: abp Henryk Hoser, ordynariusz polowy WP bp Józef Guzdek, minister zdrowia Ewa Kopacz, rektor WUM prof. Marek Krawczyk, prezes PTL prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, wojewoda warszawski Jacek Kozłowski, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Przed poświęceniem członkowie komitetu wbili w drzewce sztandaru symboliczne gwoździe.
W homilii abp Hoser nawiązał do ikonografii sztandaru. Jest na nim wąż lekarski – wąż Eskulapa. Dalekie odniesienie do uzdrowicielskiej roli węża znajdujemy w Biblii. Podczas wędrówki narodu izraelskiego przez pustynię spojrzenie na miedzianego węża przywracało zdrowie. Sztandar ma lekarzom przypominać ich rolę, posłanie zawodowe, a także potrzebę wierności przysiędze Hipokratesa. Arcybiskup Hoser, lekarz i misjonarz, sam zaliczający się do uczniów prof. Jana Nielubowicza, przypomniał, że Patron Izby zawsze w osobach słabych, bezbronnych i starych widział człowieka o tych samych prawach, co pozostali członkowie społeczeństwa.
Dr Krzysztof Makuch odczytał uchwałę XXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy z 2009 r. nadającą abp. Hoserowi tytuł honorowego delegata.
Podczas spotkania w salach WAT Jarosław Wanecki, prezes OIL w Płocku, przedstawił historię samorządu lekarskiego w Polsce. Idea zrzeszania się lekarzy na terenach polskich rozwijała się w zaborach pruskim i austriackim.
Po odzyskaniu niepodległości rozpoczęto prace nad ordynacją lekarską. W grudniu 1921 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ustroju i zakresie działania izb lekarskich, na mocy której podjęto działania prowadzące do powstania korporacji zawodowej.
Do pierwszoplanowych zadań samorząd włączył przygotowanie Kodeksu Etyki Lekarskiej. Wydawano kilka czasopism, w tym „Dziennik Urzędowy Izb Lekarskich”, który miał 10,5 tys. nakładu. Reaktywowany w 1946 r. samorząd został rozwiązany w 1950 r. Odrodził się dopiero w III Rzeczypospolitej.
Wśród zaproszonych na uroczystość gości był dr Andrzej Włodarczyk, wiceminister zdrowia, który zabrał głos w imieniu minister Ewy Kopacz. Powiedział m.in., że samorządność korporacyjna to najwyższy wymiar demokracji, oddanie części władzy w dół. Życzył samorządowi, aby środowisko lekarskie zjednoczyło się w dążeniu do realizacji rozwiązań, które będą służyć środowisku i pacjentom.
Prof. Marek Krawczyk, rektor WUM, gratulując jubileuszu, stwierdził, że wyższe uczelnie medyczne są zawsze związane z samorządem na swoim terenie. Warszawski Uniwersytet Medyczny ceni współpracę z izbą i wypełnia ten obowiązek z satysfakcją.
Prezesi trzech izb przedstawili dokonania swoich organizacji w ostatnich latach oraz najważniejsze zadania na najbliższy okres. Następnie wręczono odznaczenia resortowe, wojewódzkie i samorządowe.
Odznaczenia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” otrzymali: Mirosław Kasperski, Anna Korczyńska-Roguś, Tadeusz Pawlikowski, Jerzy Reymond, Marzena Staniszewska-Kozioł, Wiesław Sulowski, Jadwiga Szczerbicka, Jerzy Tobiczyk.
Odznaczeniem „Pro Masovia” uhonorowano OIL w Płocku, OIL w Warszawie, Ewę Katarzynę Bogucką, Krzysztofa Dziubińskiego, Jerzego Jurkiewicza, Barbarę Kacer, Krzysztofa Makucha, Teresę E. Mazurkiewicz i Zenona Michalaka.
Najwyższe odznaczenie NRL „Meritus pro Medicis” trzymał prof. Jan Stasiewicz z Białegostoku. Okręgowa Rada Lekarska w Płocku odznaczyła prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego dyplomem i złotym medalem honorowym. Pięć osób wyróżniono odznaczeniem LAUDABILIS (lista i laudacje poniżej).
Medal im. Jerzego Moskwy, pierwszego prezesa ORL w Warszawie, otrzymali: Jacek Boj, Grażyna Makowska, Piotr Winciunas, Katarzyna Wernic, Andrzej Ostrach, Marta Elżbieta Klimkowska-Misiak, Krystyna Knypl, Adam Wincenty Krajewski, Grażyna Słomska-Kasperska, Tadeusz Lewandowski, Jerzy Telak, Barbara Paczwa, Jerzy Reymond, Marek Goszczyński, Jerzy Stanisław Pietrzykowski, Marzena Piasecka, Ewa Błażejczyk, Artur Kamecki, Bożena Stanek, Michał Kornatowski, Bożena Kryszałowicz, Danuta Lesak, Ewelina Hrycaj-Małanicz, Romuald Olszański, Wojciech Wiesner, Włodzisław Kuliński, Jerzy Tobiczyk, Adam Krzysztof Roguś.
Fundacja „Pro Seniore” medal „Benevolenti” przyznała Adamowi Struzikowi i Januszowi Garlickiemu.
Spotkanie zakończył koncert orkiestry Obligato pod dyrekcją Jerzego Sobeńko, w czasie którego solistka Monika Węgiel wykonała polskie i francuskie przeboje.
Wśród zaproszonych na uroczystość gości był dr Andrzej Włodarczyk, wiceminister zdrowia, który zabrał głos w imieniu minister Ewy Kopacz. Powiedział m.in., że samorządność korporacyjna to najwyższy wymiar demokracji, oddanie części władzy w dół. Życzył samorządowi, aby środowisko lekarskie zjednoczyło się w dążeniu do realizacji rozwiązań, które będą służyć środowisku i pacjentom.
Prof. Marek Krawczyk, rektor WUM, gratulując jubileuszu, stwierdził, że wyższe uczelnie medyczne są zawsze związane z samorządem na swoim terenie. Warszawski Uniwersytet Medyczny ceni współpracę z izbą i wypełnia ten obowiązek z satysfakcją.
Prezesi trzech izb przedstawili dokonania swoich organizacji w ostatnich latach oraz najważniejsze zadania na najbliższy okres. Następnie wręczono odznaczenia resortowe, wojewódzkie i samorządowe.
Odznaczenia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” otrzymali: Mirosław Kasperski, Anna Korczyńska-Roguś, Tadeusz Pawlikowski, Jerzy Reymond, Marzena Staniszewska-Kozioł, Wiesław Sulowski, Jadwiga Szczerbicka, Jerzy Tobiczyk.
Odznaczeniem „Pro Masovia” uhonorowano OIL w Płocku, OIL w Warszawie, Ewę Katarzynę Bogucką, Krzysztofa Dziubińskiego, Jerzego Jurkiewicza, Barbarę Kacer, Krzysztofa Makucha, Teresę E. Mazurkiewicz i Zenona Michalaka.
Najwyższe odznaczenie NRL „Meritus pro Medicis” trzymał prof. Jan Stasiewicz z Białegostoku. Okręgowa Rada Lekarska w Płocku odznaczyła prof. Jerzego Woy-Wojciechowskiego dyplomem i złotym medalem honorowym. Pięć osób wyróżniono odznaczeniem LAUDABILIS.
Medal im. Jerzego Moskwy, pierwszego prezesa ORL w Warszawie, otrzymali: Jacek Boj, Grażyna Makowska, Piotr Winciunas, Katarzyna Wernic, Andrzej Ostrach, Marta Elżbieta Klimkowska-Misiak, Krystyna Knypl, Adam Wincenty Krajewski, Grażyna Słomska-Kasperska, Tadeusz Lewandowski, Jerzy Telak, Barbara Paczwa, Jerzy Reymond, Marek Goszczyński, Jerzy Stanisław Pietrzykowski, Marzena Piasecka, Ewa Błażejczyk, Artur Kamecki, Bożena Stanek, Michał Kornatowski, Bożena Kryszałowicz, Danuta Lesak, Ewelina Hrycaj-Małanicz, Romuald Olszański, Wojciech Wiesner, Włodzisław Kuliński, Jerzy Tobiczyk, Adam Krzysztof Roguś.
Fundacja „Pro Seniore” medal „Benevolenti” przyznała Adamowi Struzikowi i Januszowi Garlickiemu.
Spotkanie zakończył koncert orkiestry Obligato pod dyrekcją Jerzego Sobeńko, w czasie którego solistka Monika Węgiel wykonała polskie i francuskie przeboje.

mkr

Archiwum