9 listopada 2011

Najlepsi z najlepszych

Radomska Przychodnia Konsultacyjna Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu przyciąga pacjentów nie tylko z Radomia i regionu, ale również z innych, często odległych miast. To efekt renomy, jaką wyrobiła sobie w czasie 11 lat istnienia, u pacjentów, którzy dzięki uzyskanej tam pomocy dostali szansę na życie bez zaburzeń słuchu i mowy. Twórcy przychodni odebrali z rąk minister zdrowia statuetkę dla Lidera Regionu Radomskiego w kategorii „Zdrowie”.
W kategorii „Wizytówka regionu” zwyciężyła również placówka medyczna – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Podczas finałowej gali plebiscytu Liderzy Regionu i Samorządu 2011 wyróżniono firmy, instytucje i samorządy, które w wyniku prężnej działalności stały się w swoich branżach nie tylko liderami na rynku lokalnym, ale także ambasadorami regionu radomskiego poza jego granicami. Za najlepszą „Wizytówkę regionu” kapituła uznała Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu. Istnieje ono od 56 lat. – Zaopatrujemy w krew ponad 20 szpitali działających na terenie byłego województwa radomskiego – mówi Józef Waniek, dyrektor centrum. Placówka pobiera rocznie ponad 20 tys. donacji krwi i jej składników. Organizuje akcje wyjazdowe na terenie regionu, popularyzując honorowe krwiodawstwo. Buduje również bazę dawców szpiku kostnego. Dzięki akcjom i kampaniom medialnym ich liczba w regionie radomskim wzrosła z 80 osób w roku 2009 do 720 obecnie.

W kategorii „Zdrowie” zwyciężyła Przychodnia Konsultacyjna będąca filią znanego i cenionego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Instytut powstał w 1996 r. Jego organizatorem jest prof. Henryk Skarżyński. W instytucie wykonywane są wysokospecjalistyczne procedury medyczne, unikalne nawet w skali międzynarodowej, m.in. leczenie częściowej głuchoty przy użyciu implantu ślimakowego, operacje rekonstrukcyjne ucha. Placówka kompleksowo opiekuje się osobami z uszkodzeniami narządu słuchu, głosu, mowy i równowagi. Instytut jest jednostką badawczo-rozwojową i kliniczną resortu zdrowia. Posiada filie w kilku miastach Polski, w tym właśnie w Radomiu. – Zaczynaliśmy w roku 2000. Nasza działalność stopniowo się rozwijała. Obecnie przyjmuję 350-400 pacjentów miesięcznie. Są to zarówno dorośli, jak i dzieci – mówi dr Anna Ciszek, kierownik przychodni. Poradnia świadczy usługi z zakresu audiologii i otolaryngologii, a także logopedii i rehabilitacji słuchu oraz mowy. – Musieliśmy wyprowadzić się z pierwotnej siedziby przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, bo potrzebowaliśmy dodatkowych pomieszczeń, przede wszystkim do zajęć rehabilitacyjnych – dodaje dr Ciszek. Szeroki zakres działalności wymaga nie tylko znakomitych warunków sprzętowych i lokalowych, ale przede wszystkim wysoko wykwalifikowanego personelu, którym placówka dysponuje. Zespół składa się z lekarza otolaryngologa i audiologa, logopedy, surdologopedy, surdopedagoga i dwóch psychologów.
Wśród pacjentów dużą grupę stanowią korzystający z aparatów słuchowych i implantów ślimakowych. – Profesor Skarżyński jest pionierem w leczeniu częściowej głuchoty. Dzięki jego metodzie można u osób, u których na niskich tonach słuch jest dobrze zachowany, uzupełnić tony średnie i wysokie – wyjaśnia dr Ciszek. – W przypadku pacjentów, u których postawienie diagnozy jest z jakichś względów utrudnione, korzystamy z konsultacji specjalistów z IFiPS na miejscu, w radomskiej poradni, dzięki telekonferencjom.
Poradnia angażuje się w realizację programów badawczych. Należą do nich np. badania przesiewowe słuchu dzieci w wieku szkolnym, których celem jest wczesne wykrycie nabytych zaburzeń słuchu. Badania prowadzone są na terenie Radomia i okolicznych gmin.
Kapituła plebiscytu Liderzy Regionu i Samorządu 2011, której członkinią honorową była minister zdrowia Ewa Kopacz, uznała Przychodnię Konsultacyjną IFiPS za lidera w kategorii „Zdrowie”. Statuetkę z rąk minister zdrowia odebrali twórcy placówki, dr Anna Ciszek i prof. Henryk Skarżyński.
Organizatorem plebiscytu był dziennik „Echo Dnia”.

Ewa Waluś

Archiwum