6 listopada 2011

Uhonorowanie Polonii medycznej w Kijowie

9 września 2011 r. podczas sesji medycznej III Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, który odbywał się w Krakowie od 7 do 11 września, Medalem im. Jerzego Moskwy, przyznawanym przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie, uhonorowano prof. Anatola Święcickiego, prorektora ds. klinicznych i kształcenia podyplomowego, kierownika Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych nr 3 Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. A.A. Bogomolca w Kijowie, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Ukrainie. W imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej medal wręczał dr Krzysztof Makuch, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej.
Profesor Anatol Święcicki jest jedynym Polakiem na wschód od naszej granicy piastującym tak wysokie stanowisko w strukturach akademickich, jednocześnie aktywnie działa na rzecz Polonii w Kijowie i na Kijowszczyźnie. Medal im. Jerzego Moskwy jest podziękowaniem za lata owocnej współpracy Polonii medycznej w Kijowie z Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie.

lek. Krzysztof Królikowski,
pełnomocnik ds. Działu Polskiej Książki Medycznej w Kijowie

Archiwum