3 listopada 2011

Z Mazowsza

WUM buduje szpital pediatryczny
Nowy szpital kliniczny powstaje na terenie kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Będzie to placówka pediatryczna, która od dawna istniała w planach WUM. Rok temu rozstrzygnięto konkurs na projekt tego szpitala.
Na działce przy ul. Banacha oraz Żwirki i Wigury, będącej własnością uczelni, trwają prace przygotowawcze – przebudowywane są sieci: wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna. Toczą się przetargi związane z budową. Rozstrzygnięcie przetargu na generalnego wykonawcę nastąpi w marcu 2012 r.
Szpital jest inwestycją wieloletnią, finansowaną z budżetu państwa. Przewiduje się, że koszt budowy wyniesie 545 mln zł. W 2011 r. uczelnia otrzymała pierwszą część środków – 17,2 mln zł.
– Dzisiaj już widać, że udaje się sprawnie realizować tak wielkie przedsięwzięcie, i że w 2014 r. najmłodsi pacjenci będą leczeni w nowym, wspaniałym obiekcie – mówi prof. Marek Krawczyk, rektor WUM.
Szpital będzie miał 527 łóżek: 402 pediatryczne, 65 neo-natologicznych i 60 ginekologicznych. Zostaną do niego przeniesione katedry, kliniki i zakłady Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego, który obecnie pracuje w dwóch obiektach – przy ul. Działdowskiej i przy ul. Marszałkowskiej róg Litewskiej.

mkr

Kongres Medycyny Estetycznej
XI Międzynarodowy Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-Aging odbył się 30.09-2.10.2011 r. w Warszawie. Wzięło w nim udział ok. 800 uczestników, a prelekcje wygłosiło 100 lekarzy, w tym wielu znakomitych ekspertów z Włoch, Francji i Niemiec.
Było to największe spotkanie specjalistów tej dziedziny w rejonie środkowoeuropejskim. Imprezą towarzyszącą była V Konferencja „Lasery i inne źródła energii w medycynie estetycznej”.
Medycyna estetyczna jest dziedziną stosunkowo młodą i nie zawsze właściwie rozumianą. Tymczasem estetyka odgrywa coraz większą rolę w naszym życiu. Wkracza też w kolejne dziedziny medycyny, np. w stomatologię. Ale nie tylko. Metody rozwijane i stosowane w medycynie estetycznej są ogromnie przydatne na innych polach. Mezoterapia (minimalne inwazyjne wstrzyknięcia leków czy preparatów bioaktywnych) nie tylko pomaga w likwidacji cellulitu, ale ma także zastosowanie w leczeniu bólu, usuwaniu chronicznej niewydolności żylno-limfatycznej czy w nadreaktywności pęcherza moczowego.
Szczególne znaczenie ma ginekologia estetyczna. Operacje rekonstrukcyjne, wykonywane ze wskazań czysto medycznych lub medyczno-estetycznych, likwidują u kobiet wady dolnego odcinka dróg moczowych, uszkodzenia okołoporodowe, pojawiające się w wyniku przebytych chorób obniżenia czy wypadania ściany pochwy i szyjki macicy. Zabiegi te pozwalają kobietom wrócić do aktywnego życia zawodowego i rodzinnego.

mkr

Programy lekowe do terapii łuszczycy
Trzy lata trwało przygotowanie programów lekowych do terapii łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym i łuszczycy plackowatej lekami biologicznymi.
Wiosną 2011 r. minister zdrowia Ewa Kopacz z okazji Światowego Dnia Chorego poinformowała, że programy wejdą w życie jeszcze w tym roku. 16 września minister podpisała rozporządzenie zobowiązujące NFZ do finansowania pierwszego z wymienionych programów. Stosować go mogą w swojej praktyce zarówno reumatolodzy, jak i dermatolodzy.
Na spotkaniu z organizacjami zrzeszającymi chorych na łuszczycę i dziennikarzami wiceminister Andrzej Włodarczyk zapewnił, że Agencja Oceny Technologii Medycznych kończy pracę nad opinią na temat drugiego programu. Wszystko wskazuje na to, że rekomendacja będzie pozytywna i jeszcze w tym roku program leczenia łuszczycy plackowatej lekami biologicznymi wejdzie w życie.
Zapowiedź ta jest nadzieją dla ok. 1 tys. pacjentów cierpiących na najcięższą postać łuszczycy. Przy zaawansowanej chorobie, w której zmiany zajmują prawie całe ciało, klasyczne leczenie nie przynosi rezultatów. W tych przypadkach jedyną szansą na poprawę stanu zdrowia są leki biologiczne.
Łuszczyca atakująca stawy nieuchronnie prowadzi do inwalidztwa. Każda jej postać jest chorobą stygmatyzującą, niszczy nie tylko ciało, ale i psychikę człowieka, prowadzi do wykluczenia, pogarsza jakość życia, a często skraca je.
Środowiskiem aktywnym w przygotowaniu programów lekowych byli dermatolodzy. W 2009 r. powołano zespół, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kaszuby, krajowego konsultanta w dziedzinie dermatologii, który prowadził rozmowy w AOTM i Ministerstwie Zdrowia oraz opracował założenia programu.

mkr

Współpraca WUM i Centrum Onkologii
28 września br. prof. Marek Krawczyk, rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, i prof. Marian Reinfuss, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, podpisali porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju onkologii w Polsce.
Porozumienie mówi o rozszerzeniu wspólnych działań w zakresie kształcenia przed- i podyplomowego oraz rozwoju nowych technologii i technik leczenia oraz promocji zdrowia. – Nasza współpraca istniała zawsze, a to porozumienie sankcjonuje ją instytucjonalnie. Będziemy zabiegać o lepszą jakość dydaktyki, wspierać się na polu naukowym – komentuje umowę prof. Marek Krawczyk.

mkr

Choroby cywilizacyjne
26 września 2011 r. w Domu Dziennikarza w Warszawie odbyła się debata na temat nowoczesnych metod leczenia chorób cywilizacyjnych. „Puls” był jej patronem medialnym.
Do chorób cywilizacyjnych zebrani na spotkaniu eksperci zaliczyli cukrzycę, nowotwory, schorzenia układu krążenia i układu kostnego (osteoporozę, ale też złamania w wyniku urazów w wypadkach komunikacyjnych, przy pracy, podczas uprawiania sportów ekstremalnych). Część z nich to choroby przewlekłe, na które pacjenci będą cierpieć do końca życia. W wyniku starzenia się społeczeństwa systematycznie rośnie liczba osób potrzebujących podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Dyskutanci podkreślali, że efektywność systemu ochrony zdrowia w dużym stopniu zależy od relacji lekarz – pacjent.

mkr

Jubileusz w Dniu Budowlanych
Tegoroczne obchody Dnia Budowlanych były okazją do świętowania jubileuszu 10-lecia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Uroczystość pod patronatem honorowym prezydenta miasta Płocka odbyła się 30 września w Soczewce.
Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, w której przewodniczącym Rady jest Mieczysław Grodzki, odznaczony przez naszą Izbę Medalem im. dr. Jerzego Moskwy, należy do pierwszych sygnatariuszy zainicjowanego przez prezesa ORL w Warszawie Mieczysława Szatanka Mazowieckiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego.

km

Szpitale dla kombatantów
We wrześniu br. Samorząd Województwa Mazowieckiego podpisał porozumienie dotyczące programu „Szpitale przyjazne kombatantom”.
Przystąpiły do niego 44 szpitale z województwa mazowieckiego. W ramach programu w każdej z tych placówek powołany został pełnomocnik ds. kombatantów, a weterani mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Patronat honorowy nad realizacją programu „Szpitale przyjazne kombatantom” objęli: marszałek województwa mazowieckiego, wojewoda mazowiecki, prezydent miasta stołecznego Warszawy oraz dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

pk

Pawilon Szpitala Zakaźnego po modernizacji
14 września br. w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanych oddziałów placówki.
W 2010 r. między województwem mazowieckim a Wojewódzkim Szpitalem Zakaźnym w Warszawie została zawarta umowa dotacyjna, opiewająca na kwotę 1 mln zł, na realizację zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie Pawilonu II wraz z dobudową wejścia”. W tym samym roku rozpoczęto pierwszy etap modernizacji placówki. Przebudowano Oddział Intensywnej Terapii oraz wzniesiono budynek głównego wejścia do szpitala.
W bieżącym roku został zmodernizowany Oddział VII, na którym leczone są neuroinfekcje o etiologii bakteryjnej, gruźliczej, grzybiczej i wirusowej. W kolejnych latach planowana jest przebudowa pozostałych oddziałów znajdujących się w Pawilonie II. Prace potrwają do 2014 r.

pk

Zaoszczędzą energię w Drewnicy
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach zaoszczędzi dzięki nowoczesnemu systemowi pozwalającemu pozyskać energię odnawialną, a następnie przechowywać ją i wykorzystywać w dogodnym dla placówki momencie.
26 września br. podpisano umowę o współpracy szpitala z partnerami projektu EINSTEIN. System EINSTEIN (Effective Integration of Seasonal Thermal Energy storage system in existing building) zakłada montaż urządzeń pozyskiwania i wykorzystania energii odnawialnej w cyklu całorocznym. Pozwala znacznie ograniczyć zużycie energii, a jednocześnie respektować wymogi ochrony środowiska. Niskoenergetyczny system ogrzewania umożliwi zmniejszenie zużycia energii pierwotnej aż do 35 proc., natomiast koszty zostaną zredukowane o kilkadziesiąt procent. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach unijnego 7. Programu Ramowego z zakresu badań i rozwoju technologicznego.

pk

Polskie Towarzystwo Lekarskie wybrało nowe władze

Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego obradował 30 września 2011 r. w Warszawie.
Po raz kolejny prezesem PTL został wybrany Jerzy Woy-Wojciechowski.
Wiceprezesami zostali: Andrzej Ignaciuk, Jerzy Polański i Andrzej Włodarczyk.

egw

Koalicja Alzheimerowska
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera zainicjowało powstanie Koalicji Alzheimerowskiej. W jej skład weszło wielu przedstawicieli medycyny zajmujących się chorobami wieku podeszłego oraz ogólnopolskich organizacji pacjentów. Patronat honorowy objęła prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, a rolę ambasadora przyjął ks. Arkadiusz Nowak, prezes Instytutu Praw Pacjenta.
Pierwszym zadaniem koalicji stało się, po określeniu głównych problemów związanych z poprawą jakości życia osób cierpiących na tę chorobę, przygotowanie Narodowego Planu Alzheimerowskiego.
Jego założenia zawierają m.in. wprowadzenie standardów opieki zdrowotnej dla osób z zespołami otępiennymi, w tym opieki paliatywnej w warunkach domowych, stworzenie sieci placówek specjalistycznej opieki instytucjonalnej, umożliwienie korzystania z nowoczesnych leków, wsparcie finansowe dla chorych przebywających w domu. Koalicja rekomenduje także wprowadzenie standardu badania wszystkich pacjentów po 65. roku życia przesiewowymi testami pamięci.
W dalszych pracach koalicja chce przygotować program terapeutyczny, który pozwoli na kompleksowe, wielospecjalistyczne leczenie na oddziałach dziennych, w poradniach i w domu.
Eksperci szacują, że w Polsce na chorobę Alzheimera cierpi ok. 250 tys. osób, a 150 tys. jest niezdiagnozowanych. 80 proc. chorych do końca życia przebywa pod opieką rodziny w domu. Organizacja opieki nad nimi jest poważnym obciążeniem psychicznym, fizycznym i ekonomicznym.

mkr

Będzie nowy budynek Szpitala Dziecięcego
Rusza budowa nowego budynku w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. J. Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie.
22 września br. została podpisana umowa z wykonawcami – Konsorcjum WARBUD S.A. z Warszawy i TEHAND Sp. z o.o. z Lublina. Inwestycja będzie kosztowała ok. 71 mln zł. Środki na ten cel przeznaczył Samorząd Województwa Mazowieckiego. Do nowego obiektu przeniesione zostaną: blok operacyjny, Oddział Pooperacyjny, Oddział Intensywnej Terapii oraz jedyny na Mazowszu dziecięcy Szpitalny Oddział Ratunkowy. Dzięki temu w starych budynkach szpitala pojawi się miejsce na ok. 100 nowych łóżek dla dzieci. Otwarcie obiektu planowane jest już za dwa lata. Do końca bieżącego roku wykonane zostaną prace przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie, a także roboty izolacyjne i instalacyjne. W przyszłym natomiast prowadzone będą prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół budynku oraz konstrukcyjne. Nowy, czterokondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej ponad 3750 mkw. będzie się mieścił między dwoma skrzydłami istniejącego szpitala, od południowej strony kompleksu. Obiekt zostanie wyposażony w oddzielne wejście oraz podjazd dla karetek, przystosowany do równoczesnego przyjęcia dwóch ambulansów.

pk

Nowy Oddział Pediatryczny w Szpitalu im. Świętej Rodziny
4 października br. w szpitalu przy ul. Madalińskie-go 25 miała miejsce uroczystość poświęcenia i oddania do użytku nowo otwartego Oddziału Pediatrii, który, przy obecnej sytuacji niedoboru łóżek pediatrycznych, daje nadzieję poprawienia opieki nad dziećmi z Warszawy i okolic.
Otwarcie nowoczesnego oddziału pediatrycznego to najlepsza informacja dla rodziców i lekarzy borykających się na co dzień z przepełnionymi oddziałami szpitala na Niekłańskiej, Kopernika, Działdowskiej, Marszałkowskiej. Na tym 26-łóżkowym oddziale będą diagnozowane i leczone dzieci od okresu noworodkowego do 18. roku życia z wymagającymi hospitalizacji infekcjami dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, układu moczowego. Zarówno dzieciom, jak i rodzicom zostaną zapewnione komfortowe warunki. Na oddziale znajdują się rozkładane fotele, aneksy kuchenne, stołówka i sala zabaw dla dzieci. Prowadzenie oddziału powierzono dr n. med. Bożenie Lipka, dotychczasowemu zastępcy kierownika Kliniki Niemowlęcej Centrum Zdrowia Dziecka, lekarzowi z 27-letnim stażem. Inwestycja została sfinansowana z pomocą miasta Warszawy (ponad 100 mln zł dotacji), o czym poinformował obecny na uroczystości wiceprezydent m.st. Warszawy Jacek Wojciechowicz.

km

Archiwum