9 listopada 2011

Zarys dziejów chirurgii polskiej

Ukazało się drugie – rozszerzone i uaktualnione – wydanie „Zarysu dziejów chirurgii polskiej” pod redakcją naukową wybitnego chirurga i humanisty prof. Wojciecha Noszczyka (Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011). To praca o wyjątkowym znaczeniu, wspaniała także pod względem edytorskim.
Pierwsze wydanie pojawiło się w księgarniach w 1989 r.
W posłowiu prof. Jan Nielubowicz pisał: „Pierwszym wrażeniem, które odniosłem, przeczytawszy dokładnie całe dzieło, było uczucie wielkiej radości, wdzięczności i podziwu dla wszystkich autorów (…). Cieszę się bardzo, że opracowana została pierwsza w naszym piśmiennictwie historia nie medycyny, lecz właśnie chirurgii polskiej. Podziwiam szczerze zawartość książki i jestem bardzo rad, że to historia chirurgii, a nie tylko historia chirurgów polskich…”.
Do obecnego wydania dołączona jest płyta DVD, na której wykłady wielkich chirurgów dawnych lat czytają wielcy aktorzy, m.in.: Gustaw Holoubek, Andrzej Łapicki, Jan Łomnicki, Andrzej Szczepkowski. Są też nagrane w 2011 r. wykłady Tadeusza Popieli, Tadeusza Tołłoczki i Seweryna Wiechowskiego.

egw

Archiwum