24 listopada 2011

Zdrowe Gminy w sześciu województwach

Wyniki konkursu są nie do przecenienia: w czasie akcji z bezpłatnych badań profilaktycznych skorzystało ok. 35 tys. osób więcej.

Zakończyła się II edycja konkursu Zdrowa Gmina, którego pomysłodawczynią i organizatorką jest Polska Unia Onkologii. Jego cel to zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne, dzięki którym możliwe jest wczesne wykrycie chorób nowotworowych. Jak wiadomo, ciągle nie udaje się nakłonić wielu Polaków do udziału w badaniach przesiewowych. Przyczyny tego stanu rzeczy są różne i wciąż nie do końca wyjaśnione. Pojawiały się prasowe doniesienia o niedoręczonych zaproszeniach imiennych, które lądowały na śmietniku, o złej organizacji badań, o prawdziwej przyczynie, dla której ludzie nie chcą się badać: o paraliżującym lęku przed rakiem i zbawiennej ułudzie, że lepiej nie wiedzieć.
Pierwszą, pilotażową edycję konkursu przeprowadzono dwa lata temu na terenie województwa mazowieckiego, obecną, drugą zrealizowano w gminach z sześciu województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego i opolskiego. Docelowo organizatorzy konkursu chcą nim objąć cały kraj.
Wygrała gmina Domanice z Mazowsza, w której odnotowano najwyższy średni wzrost zgłaszalności na badania mammograficzne – 23,72 proc. Uzyskała honorowy tytuł Zdrowa Gmina i nagrodę wysokości 100 tys. zł. Z kolei gmina Krzywda z województwa lubelskiego osiągnęła najwyższy średni wzrost liczby kobiet zgłaszających się na badania w kierunku wykrywania raka szyjki macicy – 18,45 proc.
(III miejsce w konkursie i 25 tys. zł).
II miejsce za jeden z najciekawszych programów prozdrowotnych zajęła gmina Bierawa z Opolskiego (50 tys. zł). Najwyższy średni wzrost frekwencji na badaniach mammograficznych odnotowano w woj. opolskim, na badaniach cytologicznych – w Lubelskiem.
Podsumowując konkurs, prezes PUO uznał, że sukcesem jest przede wszystkim fakt, że w 211 gminach z sześciu województw zanotowano wzrost frekwencji w badaniach mammograficznych o 2,74 proc. i w cytologicznych – o 0,73 proc. To oznacza, że z badań profilaktycznych skorzystało ok. 35 tys. osób więcej niż przed rozpoczęciem konkursu.
Władze samorządowe wykazały się pomysłowością w zachęcaniu mieszkańców do skorzystania z badań.
Zapewniano przyjazdy cytomammobusów i odwrotnie, bezpłatny przewóz pacjentów do ośrodków zdrowia, współpracowano z prasą regionalną i… duchownymi, którzy też zachęcali do zgłaszania się na badania.
W ramach konkursu Zdrowa Gmina odbyło się także głosowanie internautów, którzy wybierali najlepszy z 12 samorządowych projektów zdrowotnych. W rezultacie 7299 głosów zdobyła gmina Szelków z województwa mazowieckiego i otrzymała Wyróżnienie Publiczności – w ramach działań prozdrowotnych zaproponowała szczepienia przeciw wirusowi HPV dla dziewcząt w wieku 13-16 lat.
Konkurs wsparły również organizacje pacjentów – Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” odznaczyła gminę Domanice Srebrnym Łukiem Amazonek, Ogólnopolska Organizacja na rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy „Kwiat Kobiecości” wręczyła Złotą Perłę Mądrości gminie Krzywda.

Anna Mazurkiewicz

Archiwum