5 grudnia 2011

Dzień Seniora

Po raz pierwszy Dzień Seniora, ustanowiony przez śp. honorowego prezesa ORL w Warszawie dr. med. Jerzego Moskwę, obchodzono uroczyście w Domu Lekarza Seniora im. dr. Kazimierza Fritza w Warszawie przy ul. Wołoskiej 139.
23 listopada 2011 r. mieszkańców Domu i zaproszonych gości przywitał dyrektor Andrzej Morliński.
Przybyli m.in.: prezes ORL w Warszawie Mieczysław Szatanek, wiceprezes ORL Marta Klimkowska-Misiak, członek ORL Wojciech Borkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Jerzy Woy-Wojciechowski, prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego prof. Jerzy Jurkiewicz, dyrektor Klubu Lekarza w Warszawie dr Andrzej Trzaskowski, prezes Fundacji „Pro Seniore” Andrzej Surowiecki, koordynator Zespołu Radców Prawnych OIL mec. Elżbieta Barcikowska-Szydło, członkowie Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora wraz z jej przewodniczącą Moniką Błaszczyk, przewodniczący Rady Funduszu Samopomocy OIL Roman Olszewski, przewodnicząca Komisji ds. Emerytów i Rencistów ORL Daniela Machnicka-Bacciarelli oraz ojcowie jezuici: Piotr Deczewski i Stanisław Opiela, którzy w kaplicy Domu Lekarza Seniora celebrują msze święte.
W części oficjalnej, po serdecznych słowach zwróconych do pensjonariuszy DLS, prezes Mieczysław Szatanek uhonorował dziewięć osób Medalami im. dr. Jerzego Moskwy za długoletnią pracę zawodową i społeczną, a pięć osób otrzymało dyplomy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Imienną listę uhonorowanych można przeczytać wraz z uchwałą dotyczącą przyznania medali na str. 25 „Pulsu”.
Po krótkiej części artystycznej, która jednak nie wszystkim przypadła do gustu, goście obejrzeli pomieszczenia domu, m.in. zmodernizowaną salę rehabilitacji, rozmawiali z mieszkańcami, wysłuchali ich opinii na temat funkcjonowania placówki, a następnie przeszli się po parku, który mimo późnej jesiennej pory wzbudził zachwyt. Park z różnorodnymi gatunkami drzew i ozdobnych krzewów jest w centrum Warszawy prawdziwą oazą i dobrodziejstwem dla pensjonariuszy.
Tego dnia obiad miał uroczysty charakter. Jak zwykle chwalono sprawną obsługę i smakowite dania.
23 listopada 2011 r. pozostanie w pamięci wielu pensjonariuszy jako wydarzenie wyjątkowe.

Anna Bieżańska

Archiwum