13 grudnia 2011

Grono lekarzy powiększyło się

312 dokumentów prawa wykonywania zawodu dla lekarzy i lekarzy dentystów oczekiwało 5 listopada ub.r. na właścicieli – młodych lekarzy. Prawa wykonywania najpiękniejszego zawodu świata podczas uroczystego spotkania wręczali młodym adeptom sztuki medycznej znakomici lekarze i lekarze dentyści, wśród których znaleźli się: rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk, prorektor WUM ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem dr hab. Sławomir Nazarewski, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii WUM prof. Mirosław Wielgoś, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Mieczysław Szatanek i wiceprezes ORL Marta Klimkowska-Misiak.
Podczas ceremonii szczególnie wyróżniono lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali najlepsze wyniki Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Byli to lekarze: Monika Sobolewska i Małgorzata Żurawska (po 85,9 proc.), Maciej Kluk i Joanna Wolanin (po 85,4 proc.), Ewelina Orzeł (84,8 proc.), oraz lekarze dentyści: Bartłomiej Górski (85,4 proc.), Edyta Jędrych (81,8 proc.) i Jakub Księżopolski (81,1 proc.). Najlepsi otrzymali nagrody.
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Mieczysław Szatanek apelował, by młodzi nie zapominali o starszych i z szacunkiem odnosili się do dojrzalszych kolegów. Życzył im przede wszystkim harmonii w życiu i umiejętności pogodzenia pracy z życiem rodzinnym.
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk podkreślił, że lekarz nie tylko ma być doskonały zawodowo, ale i oferować pacjentom duchowe wsparcie. – Chory człowiek powinien mieć do lekarza bezgraniczne zaufanie. Nie leczymy przedmiotów, lecz ludzi, i musi to być relacja partnerska – mówił. Wspomniał o patronie warszawskiej Izby, prof. Janie Nielubowiczu, wybitnym nauczycielu wielu pokoleń lekarzy, który uważał, że u kresu życia zawodowego, kiedy nie można już pracować w swojej specjalizacji, lekarz powinien działać w samorządzie na rzecz swojego środowiska i pacjentów.
W uroczystości oprócz przedstawicieli warszawskiej Izby, nauczycieli akademickich i wybitnych profesorów medycyny wzięli udział przedstawiciele ministerstw Zdrowia oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także mazowieckiego samorządu.

Justyna Wojteczek

Archiwum