11 grudnia 2011

Liderzy Medycyny 2011

Po raz 12. kapituła konkursu „Sukces roku w ochronie zdrowia”, organizowanego przez wydawnictwo Termedia oraz redakcję miesięcznika „Menedżer Zdrowia”, ogłosiła listę osób, które w tym roku odniosły sukces.

Osobowością Roku 2011 został prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk, rektor WUM, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Szpitala Klinicznego nr 1 w Warszawie.
Statuetką Menedżer Roku 2001 nagrodzono Małgorzatę Zaława-Dąbrowską, dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz. Wśród wyróżnionych w tej kategorii znalazł się m.in. Jerzy Marian Sadowski, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.
Natomiast w kategorii menedżerów zarządzających niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej uhonorowano Sławomira Jagiełę, dyrektora Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu. Prof. Andrzej Stankiewicz, prezes Stowa-rzyszenia AMD, i Anna Kieszkowska-Grudny, dyrektor Europejskiego Centrum Zdrowia Otwock Sp. z o.o., otrzymali wyróżnienia w kategorii Lider Roku 2011 – Zdrowie Publiczne.
Ponadto wśród nagrodzonych w kilku kategoriach znaleźli się m.in.: Szkoła Edukacji Diabetologicznej SEDNO – lider w działalności edukacyjno-szkoleniowej; Fundacja „Polsat” – lider w działalności charytatywnej; Danuta Postolska – lider w dziennikarstwie informacyjnym i edukacyjno-społecznym.
Statuetki Lidera Roku zostały wręczone podczas uroczystości 14 grudnia 2011 r. w siedzibie Fundacji Porczyńskich. Wziął w niej udział minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

mkr

Archiwum