16 grudnia 2011

Solidarność w zdrowiu

W listopadzie ub.r. w Poznaniu w ramach polskiej prezydencji w Unii Europejskiej odbyła się konferencja z udziałem ministrów UE poświęcona problemom wyrównywania różnic zdrowotnych między mieszkańcami krajów członkowskich. To jedno z najważniejszych zadań polskiej prezydencji.
Gospodarzami konferencji byli: podsekretarz stanu w MZ Adam Frączak oraz główny inspektor sanitarny Przemysław Biliński, a udział w niej wzięli m.in. eksperci w dziedzinie zdrowia publicznego, byli ministrowie zdrowia Andrzej Wojtyła i Leszek Sikorski. Tekst powitalny wygłosił drogą internetową komisarz UE ds. zdrowia i konsumentów John Dalli. Wykład wprowadzający przedstawił laureat Nagrody Nobla prof. Harald zur Hausen (prace na wirusem HPV), który podkreślił możliwości zmniejszenia śmiertelności z powodu nowotworów, których etiologia ma podłoże zapalne – o 20 proc. u kobiet i 5 proc. u mężczyzn – dzięki wprowadzeniu profilaktycznych szczepień.
Po sesji plenarnej i dyskusji panelowej uczestnicy konferencji pracowali w siedmiu sesjach paralelnych poświęconych zdrowiu publicznemu oraz roli instytucji służących wyrównywaniu szans w zdrowiu. Drugi dzień obrad zakończyło podsumowanie wniosków z poszczególnych sesji i ustalenie konkluzji do dalszych prac. Warto podkreślić dobrą organizację konferencji i wysoki profesjonalizm polskich ekspertów i profesorów: Witolda Zatońskiego, Bolesława Samolińskiego, Zofii Słońskiej.

Krzysztof Makuch

Archiwum