12 grudnia 2011

Usteckie Dni Onkologiczne

W kalendarzu ważnych ogólnopolskich wydarzeń naukowo-szkoleniowych pierwszy weekend września kojarzy się z Usteckimi Dniami Onkologicznymi.

Inicjatywa pojawiła się przed ośmioma laty. Rolę organizatora przyjął dr med. Zoran Stojcew, ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Słupsku, a koordynatora naukowego – prof. Andrzej Szawłowski z warszawskiego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. W krótkim czasie, dzięki obecności czołowych wykładowców i atrakcyjnym warunkom pobytu i nauki, stworzono tradycję udanych spotkań wykraczających znacznie poza rangę imprezy lokalnej. W 2011 r. w VIII Usteckich Dniach Onkologicznych wzięło udział ponad 450 uczestników z całego kraju.
Podstawową funkcją Usteckich Dni, obok edukacyjnej, stało się integrowanie środowisk, które – mimo oczywistej potrzeby, wręcz konieczności współpracy – nie zawsze znajdowały nić porozumienia. W 2011 r. do grona stałych patronów (którymi są prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, konsultant krajowy ds. chirurgii onkologicznej i redaktor „Nowotworów”) dołączyli: prof. Anna Nasierowska-Guttmejer, prezes Polskiego Towarzystwa Patologów, i prof. Adam Dziki, prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, potwierdzając to osobistym udziałem, prowadzeniem sesji i wygłoszeniem wykładów. Wśród wykładowców znaleźli się wybitni przedstawiciele środowisk Poznania, Gdańska, Lublina, Łodzi, Katowic, Bydgoszczy i Warszawy. W trzech głównych sesjach omówiono: „Współpracę patologa i chirurga w leczeniu nowotworów”, „Nowotwory trzustki” i „Choroby zapalne jelit”.
O rosnącej randze Usteckich Dni może świadczyć czynny udział w ubiegłorocznym spotkaniu wiceministra zdrowia dr. Andrzeja Włodarczyka. Pan minister uczestniczył w ożywionej dyskusji nad zasadnością i sposobami tworzenia specjalistycznych ośrodków rozpoznawania i leczenia raka piersi, zwanych w Unii Europejskiej „Breast Units”, deklarując poparcie dla tej idei. Podczas uroczystego otwarcia konferencji przedstawił też plany resortu odnośnie do zmian i rozwoju Centrum Onkologii w Warszawie.
Uczestnicy Usteckich Dni Onkologicznych, wyjeżdżając, umawiali się już na spotkanie podczas kolejnych – dziewiątych, za rok.

prof. Edward Towpik

Archiwum