11 grudnia 2011

Uwaga, praktyki lekarskie!

1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (DzU nr 112, poz. 654). Na jej mocy lekarze i lekarze dentyści mogą prowadzić działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej w następujących formach:
• indywidualnej praktyki lekarskiej,
• indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania,
• indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,
• indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej,
• indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania,
• indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego,
• spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowej praktyki lekarskiej.

Praktyki lekarskie zarejestrowane przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 1 lipca 2011 r., mogą, na podstawie art. 208 ust. 2 ustawy, działać na dotychczasowych zasadach przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Do 1 lipca 2012 r. praktyki te muszą dostosować swą działalność do nowych przepisów.

Jednocześnie Komisja Praktyk Lekarskich informuje, że do czasu ukazania się odpowiednich rozporządzeń do ustawy o działalności leczniczej rejestracja praktyk stacjonarnych i wyłącznie w miejscu wezwania odbywa się na podstawie dotychczasowych przepisów, z wyłączeniem opłaty, która wynosi obecnie 69 zł dla wszystkich praktyk.

W sprawie rejestracji praktyk wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego prosimy się kontaktować z Komisją Praktyk Lekarskich, tel. 22-542-83-18 lub 22-542-83-19.

jw

Archiwum