14 lutego 2012

Spotkanie opłatkowe

W styczniu br. w Pałacu Prymasowskim odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników ochrony zdrowia z księdzem kardynałem.

Poza gośćmi z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie – wiceprzewodniczącym Krzysztofem Makuchem, członkami rady – Danutą Samolczyk-Wanyurą, Romanem Olszewskim i piszącym te słowa, wystąpił prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego Jerzy Jurkiewicz, przedstawiciele zarządu oraz reprezentantki Izby Pielęgniarek i Położnych, Izby Aptekarskiej, a także Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Katolickich.
Jego Eminencja złożył serdeczne życzenia pracownikom ochrony zdrowia i podkreślił swe wsparcie dla nich w tym trudnym dla pracowników i pacjentów czasie.
Uroczystość uświetnił znakomity 27-osobowy chór Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, śpiewając znane kolędy w bardzo ciekawej aranżacji.
Na zakończenie w miłej atmosferze łamaliśmy się opłatkiem z Jego Eminencją.

Włodzimierz Cerański

Archiwum