3 lutego 2012

VIII Konkurs im. prof. Janiny Misiewicz

Rozstrzygnięty został doroczny konkurs Warszawsko-Otwockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dla młodych lekarzy i naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, na najlepszy artykuł w dziedzinie pneumonologii. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w listopadzie 2011 r. w Warszawie, w hotelu Novotel, podczas specjalnej sesji naukowej. W uroczystości uczestniczył Maciej Golenia z firmy GlaxoSmithKline, która od początku istnienia konkursu jest fundatorem bardzo cennych nagród – stypendium umożliwiającego udział w dorocznym kongresie European Respiratory Society.
W kategorii prac laboratoryjnych I nagrodę zdobyła dr Olga Ciepiela z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanego przez prof. Urszulę Demkow, za pracę zatytułowaną „Sublingual immunotherapy in asthma does not influence lymphocyte sensitivity to Fas stimulation”. W kategorii prac klinicznych I nagrodę otrzymała mgr Agnieszka Napiórkowska z Zakładu Mikrobiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, kierowanego przez prof. Ewę Augustynowicz-Kopeć, za artykuł „Fenotyp oporności prątków gruźlicy na pirazynamid (PZA) w badaniach ogólnopolskich”.

Na miano wykładu im. prof. Janiny Misiewicz zasłużył w tym roku wykład prof. Jacka Jassema z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest niekwestionowanym, cenionym również poza granicami kraju, autorytetem w dziedzinie raka płuca. Wykład zatytułowany „Quo vadis, onkologio” zostanie wygłoszony podczas najbliższego 32. Kongresu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w Wiśle. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu. Artykuły, które ukazały się w 2011 r., należy przesyłać do Izy Misiak w biurze oddziału: 01-138 Warszawa, ul. Płocka 26.

Tadeusz M. Zielonka

Archiwum