9 lutego 2012

Zimowe zawody w ratownictwie medycznym

W styczniu br. na terenie powiatu bielskiego odbyły się VII Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Medycznym.
Startowało 49 załóg stanowiących elitę polskiego ratownictwa oraz 11 załóg zagranicznych: z Ukrainy, Litwy, Grecji i Niemiec.

Miejscem startu było Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe „Orle Gniazdo” w Szczyrku. Rywalizowano w sześciu konkurencjach. Uczestniczące w zawodach ekipy zgłaszały się w wyznaczonym czasie, w określonym na podstawie współrzędnych GPS miejscu, i wykonywały przygotowane zadanie, zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Zadanie „Kolejka”, przygotowane na terenach kolei linowej Szyndzielnia, miało na celu sprawdzenie poprawności prowadzenia akcji resuscytacyjnej. Pacjent resuscytowany był przez świadka zdarzenia za pomocą defibrylatora AED. Należało ocenić kompatybilność defibrylatora AED z posiadanym sprzętem, przejąć akcję od świadka, znaleźć przyczyny zatrzymania krążenia.
W ramach przygotowania do organizowanych w bieżącym roku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 na stadionie LKS Czaniec w Czańcu przygotowano zadanie „Kibol”. Zawodnicy musieli udzielić pomocy poszkodowanym kibicom. Kilku z nich zmuszało ekipę do rozdzielenia się, a ich śpiewy uniemożliwiały koncentrację i komunikację między członkami załogi.
Kolejne zadanie polegało na udzieleniu pomocy poparzonemu pacjentowi po wybuchu kotła z roztopionym aluminium. Należało sprawdzić miejsce wypadku i znaleźć drugiego poszkodowanego.
Aby skontrolować poprawność udzielania pomocy w trudnych warunkach zimowych, przygotowano zadanie „Leśny dziadek” na Przełęczy Salmopolskiej. Załoga musiała dotrzeć przez las do drwala przygniecionego przez drzewo.
Zadanie „Skrzat” miało na celu sprawdzenie umiejętności postępowania z małymi pacjentami, badania, oceny przytomności, pomiaru parametrów i rozpoznania posocznicy.
Wszystkie te czynności punktowane były przez sędziów poszczególnych zadań, co pozwoliło wyłonić załogi, które najlepiej wykonały zadania, i ułożyć klasyfikację końcową:
1. miejsce – Bielskie Pogotowie Ratunkowe, filia Czechowice-Dziedzice, 2. miejsce – Wojewódzki Szpital Zespolony, Dział Ratownictwa Medycznego, Elbląg, 3. miejsce – Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu. Najlepszą załogą zagraniczną była Klinika Borys z Ukrainy.
Zawodom towarzyszyły sesje naukowe oraz warsztaty umożliwiające bezpośrednią wymianę poglądów oraz doświadczeń między specjalistami medycyny ratunkowej z Polski i z zaproszonych państw. Zorganizowano stoiska wystawowe dla przedstawicieli firm związanych z ratownictwem medycznym, technicznym oraz bezpieczeństwem prowadzonych działań.

Bożena Korzeniewicz

Archiwum