19 kwietnia 2012

Z Mazowsza

Pieniądze na informatyzację w Gostyninie-Kruku
Marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Leszek Ruszczyk podpisali umowy z beneficjentami projektów unijnych.
Szpital w Gostyninie może liczyć na 935 tys. zł wsparcia z UE na informatyzację. Wprowadzony zostanie nowy system, który usprawni rejestrację pacjentów. Łatwiejsze będzie wypisywanie skierowań na badania, a także prowadzenie dokumentacji chorych. System zapewni szybki wgląd w historię choroby pacjentów, śledzenie wyników badań, automatyczne porównanie ich z normami oraz sprawniejsze wprowadzanie rozpoznania choroby według klasyfikacji ICD. Informatyzacja szpitala pozwoli także rejestrować wyniki badań laboratoryjnych, obrazowych i elektrofizjologicznych, co umożliwi przechowywanie zeskanowanych zdjęć i filmów. Będą natychmiast dostępne dla uprawnionego użytkownika z dowolnego komputera podłączonego do systemu. Poza tym wdrożony zostanie moduł apteczny, który umożliwi monitoring, np. stanów magazynowych w aptece i na oddziałach, terminów ważności leków. Wartość projektu to ponad 1,1 mln zł.

***

Pierwsza rocznica szpitala w Piasecznie
21 lutego 2012 r. minęła pierwsza rocznica uruchomienia nowego Szpitala Powiatowego św. Anny w Piasecznie.
W ciągu roku w placówce hospitalizowanych było ponad 11 tys. pacjentów, przeprowadzono ponad 2,4 tys. zabiegów. Obok istniejącego Oddziału Wewnętrznego otwarte zostały: Oddział Położniczo-Ginekologiczny wraz z Neonatologią, Oddział Pediatryczny oraz Chirurgia. Szpital posiada obecnie 120 łóżek, realizuje usługi zarówno w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i komercyjne. Pierwsze dzieci w nowym piaseczyńskim szpitalu przyszły na świat w nocy z 21 na 22 lutego 2011 r. W ciągu roku urodziło się ich już prawie 1400. Oddział Położniczo-Ginekologiczny ma 27 łóżek. Sale pobytowe są dwu- lub trzyosobowe, każda z własną łazienką. Dla mam przygotowano trzy pojedyncze sale porodowe, wyposażone w wygodne łóżka, pozwalające na rodzenie w różnych pozycjach, jak również specjalne materacyki, piłki i wanny. Przy porodzie może być obecna bliska osoba. Przy Szpitalu św. Anny w Piasecznie działa również przychodnia, w której znajduje się 19 poradni specjalistycznych.

***

Z Kataru do Kajetan
Delegacja przedstawicieli rządu i służby zdrowia z Kataru odwiedziła Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. Goście byli pełni uznania dla osiągnięć placówki.
Zespół Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu, któremu podlega Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, zaprezentował delegacji z Kataru wybrane dziedziny swojej działalności, w tym unikalne obszary aktywności klinicznej i naukowej z zakresu rehabilitacji i leczenia schorzeń uszu, nosa, gardła, górnych dróg oddechowych oraz zaburzeń równowagi. Członkowie delegacji odwiedzili Klinikę Audiologii i Foniatrii, Zakład Implantów i Percepcji Słuchowej, Naukowe Centrum Obrazowania Biomedycznego oraz budynek powstającego właśnie Światowego Centrum Słuchu. Drugiego dnia wizyty goście zapoznali się z metodologią i wynikami ogólnopolskiego programu badań przesiewowych słuchu u dzieci. Mieli także możliwość wypróbowania sprzętu medycznego służącego do badań słuchu i wzroku.

***

Nowy inkubator w Wołominie
Oddział Neonatologiczny Szpitala Powiatowego w Wołominie wzbogacił się o nowy inkubator.
To dar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nowoczesny sprzęt trafił do zmodernizowanego Oddziału Neonatologicznego. Będzie stanowił wyposażenie nowej sali intensywnej terapii i nadzoru nad noworodkiem oraz wcześniakiem wymagającym wspomagania oddechu i monitorowania podstawowych funkcji życiowych. Nowocześnie wyposażona sala powstała w ramach modernizacji oddziału i jest jednym z warunków uzyskania drugiego poziomu referencyjnego oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Neonatologicznego. Zmodernizowany Oddział Neonatologiczny wymaga jeszcze doposażenia, brakuje m.in. monitorów, pulsoksymetrów, pomp infuzyjnych.

***

Apel o zmianę algorytmu
Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego przy wojewodzie mazowieckim apeluje, aby zwiększyć finansowanie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i umożliwić skuteczną egzekucję należności oddziałom NFZ w kraju.
Urząd Wojewódzki podaje, że ze świadczeń zdrowotnych na Mazowszu korzysta ogromna rzesza pacjentów zarejestrowanych w innych oddziałach NFZ, które mazowieckiemu są winne ponad 20 mln zł. Nowy algorytm podziału środków NFZ spowodował też, że Mazowsze będzie miało 417 mln zł mniej środków na leczenie niż w roku ubiegłym. W związku z tą sytuacją oddział już ma problemy z bieżącym finansowaniem świadczeń ponadlimitowych.

***

Nowi konsultanci na Mazowszu
Wojewoda mazowiecki wręczył akty powołania czterem nowym konsultantom: w dziedzinach pediatrii, chirurgii naczyniowej, medycyny ratunkowej i pielęgniarstwa psychiatrycznego.
W dziedzinie pediatrii konsultantem została prof. Teresa Jackowska – kierownik Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i ordynator w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. W dziedzinie chirurgii naczyniowej nominację otrzymał prof. Piotr Ciostek – kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz koordynator oddziału w Bródnowskim Centrum Specjalistycznym. Konsultantem w specjalności medycyna ratunkowa został dr Grzegorz Michalak – zastępca dyrektora oraz pełniący obowiązki ordynatora w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. W dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego wojewoda mianował konsultantem Annę Dudek – pełniącą obowiązki przełożonej pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” w Ząbkach.

pk

Archiwum