7 maja 2012

Obradowali w Radomiu

Sprawy bieżące były głównym tematem pierwszego w tej kadencji samorządu Zamiejscowego Posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej. Zorganizowała je 7 marca 2012 r. Radomska Delegatura Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Prezydium ORL, m.in.: Mieczysław Szatanek, Marta Klimkowska-Misiak, Ewa Miękus-Pączek, Ładysław Nekanda-Trepka, Julian Wróbel, Andrzej Sawoni, Wiesław Dideńko, Igor Kwaśniewski, Roman Olszewski, Aleksander Pieczyński. – Jak zwykle w obradach prezydium uczestniczyli także prof. Zbigniew Czernicki – okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, Elżbieta Rusiecka-Kuczałek – przewodnicząca Okręgowego Sądu Lekarskiego, Aleksander Kotlicki – przewodniczący Komisji Legislacyjnej, Andrzej Surowiecki – prezes Fundacji „Pro Seniore”, Włodzimierz Cerański – dyrektor biura, Tadeusz Pawlikowski z agencji ubezpieczeniowej, Justyna Wojteczek z BIP, honorowy delegat Jan Antczak i mec. Elżbieta Barcikowska-Szydło – koordynator zespołu radców prawnych – wymienia Ewa Miękus-Pączek, wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie, a zarazem prezes Delegatury Radomskiej OIL i organizatorka radomskiego Zamiejscowego Posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej.
Posiedzenia Prezydium ORL odbywają się co dwa tygodnie. Często, bo prezydium decyduje o wielu istotnych kwestiach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. M.in. przyznaje prawo jego wykonywania, decyduje o wpisie lub wykreśleniu lekarzy i lekarzy dentystów z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, udziela rekomendacji kandydatom na funkcje konsultantów wojewódzkich, a także osobom ubiegającym się o status biegłego sądowego lub lekarza sądowego. Opiniuje podmioty lecznicze, w sprawie prowadzenia przez nie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.
– Jak zazwyczaj, tak i podczas posiedzenia zamiejscowego w Radomiu, rozpatrywaliśmy właśnie kwestie leżące w gestii prezydium, zatem było to posiedzenie stricte robocze – wyjaśnia Ewa Miękus-Pączek.
Tym razem członkowie prezydium i goście uczestniczący w posiedzeniu spotkali się poza warszawską siedzibą ORL. – Chcieliśmy wykorzystać fakt, że spotkanie prezydium odbywa się w naszej delegaturze i zapoznać kolegów ze specyfiką naszej pracy i funkcjami, jakie spełnia delegatura w terenie. Przy okazji staraliśmy się także przybliżyć walory Radomia i okolic. Uznaliśmy, że szczególnie warto odwiedzić Muzeum im. Jacka Malczewskiego, posiadające piątą co do wielkości kolekcję dzieł malarza i największą stałą ich ekspozycję na świecie – mówi wiceprezes ORL. Goście odwiedzili również Muzeum Witolda Gombrowicza, mieszczące się w pałacyku we Wsoli, w którym autor „Ferdydurke” w młodości zwykł spędzać wakacje. Muzeum posiada bogatą kolekcję przedmiotów osobistych należących do pisarza. Jak przystało na obiekt związany z postacią taką jak Witold Gombrowicz, nie jest to miejsce skostniałe. Muzeum organizuje koncerty, odczyty, spotkania z uznanymi i początkującymi twórcami (pisarzami, aktorami, muzykami). – Koledzy zapewniali mnie, że oba miejsca bardzo im się spodobały, dlatego nie wykluczamy kolejnych posiedzeń zamiejscowych w Radomiu, który – jak się okazuje – ma wiele do zaoferowania – podsumowuje wiceprezes.

Ewa Waluś

Archiwum